Forside Skianlegg – Hopp Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg

Skianlegg - Hopp

Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg

Denne veilederen er utarbeidet av Kulturdepartementet, i samarbeid med Norges Skiforbund, i 2015. Veilederen tar for seg planlegging, bygging og drift av hoppanlegg.

Innhold

  1. Overordnede mål og retningslinjer for anleggsutbygging
  2. Normer og krav
  3. Lokaliseringskriterier
  4. Planlegging - saksbehandling
  5. Hjelpemidler
  6. Tekniske planer
  7. Økonomi
  8. Drift og vedlikehold
  9. Eierformer
  10. Henvisninger og litteraturliste