Kampidretter - konkurranseflater

Kampidretter - konkurranseflater

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Du finner her en oversikt over mål og krav som stilles til konkurranseflater i forskjellige kampidretter.

De ulike kampidrettene har ulike markeringer, og konkurranseområdene varierer i størrelse. Felles for de fleste er at de har kampområde, varselområde og sikkerhetssone.

Karate

Kampområdet skal være minimum 8*8 meter, maksimum 10*10 meter. Rundt konkurranseområdet skal det være minimum 1 meter sikkerhetssone. Hvis kampområdet bygges opp på et podium, skal sikkerhetssonen være minimum 2 meter på alle sider. Anbefalt høyde på podiet er 60 centimeter. Utøverne må kunne gå opp/ned på trapper. Konkurranseområdet samt sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

Taekwondo ITF

a) Frisparring

Kampområdet skal være 8*8 meter. Det skal være matter minst 1 meter utenfor konkurranseområdet som danner en sikkerhetssone. Når en ring er hevet over opprinnelig gulvnivå, må sikkerhetssonen være minst 2 meter større enn konkurranseområdet. Konkurranseområdet og sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

b) Mønster og tradisjonell sparring

Kampområdet skal være 8*8 meter, dekket med matter. Det skal være sikkerhetssone på 1 meter. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

c) Spesialteknikk og knusing

Konkurranseområdet for knusing skal foregå på et egnet område. Konkurranseområdet i spesialteknikk skal foregå på et mattebelagt område.

Taekwondo WTF

Kampområdet skal være 8*8 meter. Et sikkerhetsområde på 1-2 meter skal gå rundt hele konkurranseområdet. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

I det 8-kantete kampområdet skal diagonalene være 8*8 meter. De 8 sidekantene skal være tilnærmet like lange hverandre. Det er tillatt med et sikkerhetsområde utenfor dette. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

Kali

Kampområdet skal være 7*7 meter. Gulvet skal være dekket av matter eller et teppe.

Jujutsu

Kampområdet skal være 8*8 meter. Sikkerhetsområdet skal være minst 2 meter og gå rundt hele kampområdet. Gulvet skal være dekket av jujutsu/judo tatami i godkjente farger. Konkurranseområdet skal deles inn i 2 soner. Ved 2 eller flere konkurranseområder er det ikke tillatt å bruke felles sikkerhetsområde.

Kendo

Kampområdet skal være fra 9*9 meter til 11*11 meter. Sikkerhetsområdet skal være 1,5 meter og gå rundt hele kampområdet. Det skal ha en tykkelse på 5-10 centimeter. Gulvet skal være parkett. Midtpunktet på kampområdet skal markeres med et kryss på 30‑40 centimeter. Kaishi-sen skal markeres på begge sider av midtpunktet med samme avstand på 140 centimeter. Lengden på Kaishi-sen er 50 centimeter.

Wushu

Internasjonalt godkjent kampområde skal bestå av en plattformkonstruksjon i tre; 80 centimeter høy, 8*8 meter, dekket av en myk matte med minimum tykkelse 2,5 centimeter. De ytterste 100 centimeterne av matten skal være i en annen farge enn resten av kampområdet.

Det skal være beskyttelsesmatter som er 30 centimeter tykke og 200 centimeter brede som skal omslutte hele plattformen.

Mulig kampområde som kan benyttes:

 • Plattform med høyde inntil 60 centimeter som er dekket av en myk matte med minimum tykkelse 2,5 centimeter. Rundt plattformen skal det legges et enkelt lag med 10 centimeter tykke myke matter eller et dobbelt lag med 5 centimeter tykke judomatter i en bredde på 200 centimeter. Ellers mål som internasjonalt godkjent kampområde.
 • Et gulvområde på 8*8 meter dekket av myke matter med minimum tykkelse 2,5 centimeter. I tillegg skal det være en sikkerhetssone med bredde 200 centimeter rundt hele kampområdet dekket med samme type matter som kampområdet, men i en annen farge.

Kickboxing

I kickboksing konkurreres det i seks disipliner; full kontakt, point figthing, lett kontakt, K1, low kick og musical forms. Her benyttes to ulike kamparenaer avhengig av disiplin.

a) Tatami (kampflaten)

 • All konkurranse bør foregå på en tatami – en minimum 2 centimeter tykk gulvmatte lagd av spesiell plastikk, skumgummi eller syntetisk materiale som kan settes sammen som et puslespill.
 • Tatamien kan maksimalt være 8*8 meter, minimum 6*6 meter. Den skal ligge direkte på gulvet.
 • Tatamien kan ha to farger. En varselsone på én meter ytterst kan ha en annen farge enn den øvrige tatamien.
 • Det skal markeres en rød og en blå side. Sett fra sekretariatet er venstre side rød og høyre side blå.
 • To stoler og spyttbakk/bøtte skal finnes ved hver side.

b) Ringen (low kick, K1, full kontakt)

All konkurranse i ringsportgrenene skal foregå i en boksering.

 • Ringen kan være minimum 4,9*4,9 meter og maksimum 6,1*6,1 meter målt fra innsiden av tauene. Den må ikke være mer enn 122 centimeter over gulvet. Ved internasjonale mesterskap skal ringen være 6,1*6,1 meter og ikke mindre enn 91 centimeter eller mer enn 122 centimeter over gulvet.
 • Ringgulvet skal være av sikker konstruksjon. Det skal være plant og fritt for hemmende framspring og skal gå minst 46 cm utenfor tauene. Det skal være 4 hjørnestolper som skal være polstret eller på annen måte være konstruert slik at de ikke kan forårsake skade på utøverne. Sett fra sekretariatet er nærmeste venstre hjørne rødt. Hjørnet lengst borte til høyre er blått. De andre er hvite.
 • Ringgulvet skal være dekket av filt, gummi eller annet passende godkjent materiale som har samme elastiske egenskaper. Materialet skal ha en tykkelse på minimum 1,3 centimeter og maksimum 1,9 centimeter. Underlaget skal være fastspent og festet i kanvasen. Filt, gummi eller annet godkjent materiale, samt kanvas, skal dekke hele ringgulvet.
 • Det skal være fire, unntaksvis tre tau, på minimum 3 centimeter og maksimum 5 centimeter tykkelse trukket stramt fra hjørne til hjørne i 41–71–102–132 centimeter høyde. Der det benyttes tre tau skal tauene være i 40–80–130 centimeter høyde.
 • Tauene skal trekkes med bløtt eller glatt materiale. De skal bindes sammen på hver side i samme avstand med to stykker tettvevet kanvas i 3–4 centimeter bredde. Disse må ikke gli langs tauene.
 • Ringen skal være utstyrt med minimum to trapper. To av trappene skal være plassert i henholdsvis rødt og blått hjørne. Disse benyttes av utøvere og sekundanter. Den eventuelt tredje trappen skal være plassert i nøytralt hjørne til bruk for kampledere og lege.
 • Spyttbakk/bøtte skal finnes i hvert ringhjørne.

Boksing

For alle AIBA konkurranser må følgende reglement følges:

 • Ringen må være et 6,10*6,10 meter kvadrat på innsiden av tauene og 7,80*7,80 meter på utsiden av tauene.
 • Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 centimeter utenfor tauene på hver side (inkludert ekstra om dekket må strammes).
 • Høyden på plattformen må være 100 centimeter fra bakken.
 • Plattformen må være trygt konstruert, avrettet og fri for bulker. Den skal være utstyrt med fire hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre skade av utøvere.
 • Gulvet skal være dekket av filt, gummi eller annet godkjent materiale med tykkelse mellom 1,5 og 2,0 centimeter. Dette må dekke hele plattformen, og ikke være for glatt, og ha fargen blå, Pantone 299.
 • Det skal være fire separate tau på hver side av hjørnestolpene på 4 centimeter tykkelse. Disse skal være dekket av en tykk padding.
 • Ringen skal være utstyrt med tre sett med trapper. To av trappene skal stå i hvert sitt motsatte hjørne for bruk av boksere. En trapp skal stå i det ene nøytrale hjørnet til bruk for hoveddommer.

Bryting

Konkurranseområdet er totalt 12*12 meter, kampområdet er 9 meter i diameter og sikkerhetssonen opptil 1,5 meter. I nasjonale konkurranser kan det totale konkurranseområdet være ned til 8*8 meter med en aktivitetssone på 4 meter i diameter.

Kampene foregår på en 10 centimeter tykk brytematte. Den har en sirkel rundt kampområdet med diameter 9 meter i internasjonale konkurranser, inkludert en 1 meter bred, rød sirkelsone (passivitetssonen) ytterst. Den resterende del kalles aktivitetssonen (diameter 7 meter), som midt i har en rød sirkel med diameter 1 meter.

Judo

Internasjonale kamparealer i judo er 8*8 meter og har en 4 meter sikkerhetssone. Avstand mellom kamparealene kan være 6 meter. I tillegg bør det være 1 meter gangareal dersom det ligger flere matter ute. Mattene skal ha en tykkelse på 5 centimeter.

 

Annen informasjon

16 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Veiledere

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Temaside

Kampidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til anlegg for kampidrettene.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fotograf: Kristina Schröder. Arkitekt: Norconsult AS

Kraft II - Et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud

Norges arktiske studentsamskipnad har satset stort for å gi studenter i Tromsø et bedre treningstilbud. I 2016 vedtok de å bygge ut Kraft studentidrettssenter. Det nye innholdsrike idrettsbygget...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Aktuelt

Landets første kommunale idrettshall som er spesielt tilrettelagt for bryting

Den 14. desember åpnet Lambertseter flerbrukshall i Oslo. Byggingen tok under 1,5 år, men har vært planlagt i 12 år. Hallen er en flerbrukshall, hvor bryteklubben disponerer en egen del med plass til...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fekting i speilsalen. Foto: Tor Ola G. Olsen

Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400...

Sider