Amerikanske idretter

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

International Federation of
American Football (IFAF)

International Cheer
Union (ICU)

World Flying Disc
Federation (WFDF)

Federation of International
Lacrosse (FIL)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Diskgolf, areal og kostnader

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

Idrettshaller - Planlegging og bygging

 

Informasjon om krav til idrettshaller
for amerikanske idretter

Hva er DDC?

Hva er Discathon?


Se lacrosse- og amerikansk
fotballanlegg

Se disksportanlegg

Om amerikanske idretter

Amerikansk fotball

Amerikansk fotball er en av nasjonalsportene i USA. I Norge er idretten mindre, men det finnes lag i 13 fylker. Amerikansk fotball går ut på at to lag med 11 spillere på hvert lag forsøker å score poeng ved å sparke mål eller plassere ballen bak motstandernes mållinje. Banen er 120 yards lang og 160 fot bred (dvs. 109,7 x 48,8 meter), og underlaget består av gress eller kunstgress. Her kan du lese mer om amerikansk fotball. Se også banemål for amerikansk fotball under Banemål og tekniske krav.

Cheerleading

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Cheerleading startet som grupper på sidelinjen av amerikanske fotballkamper, med hensikt å inspirere fans til å heie frem lagene sine. Cheerleading og cheerdance trenger en flate på 16 x 14 meter for konkurranse, men kan trenes på noe mindre areal. Under Banemål og tekniske krav finner du ytterligere krav og ønsker for cheerleading og cheerdance.

Disksport

Disksport er et samlebegrep på alle grener under Disksport Norge, og er idretter der man bruker en sendeplate (disk/ frisbee).

Discathon

Discathon er en gren der spillerne kaster disker rundt en merket bane, ca. en kilometer lang. Grenen er en blanding mellom terrengløp og slalåm. Banen inneholder et bestemt antall porter (f.eks. naturlige hinder som trær og lyktestolper). Hver port viser hvilken vei disken må gå, men derimot behøver ikke spilleren å passere på samme måte. Se verktøyet Hva er Discathon? under Banemål og tekniske krav.

Diskgolf

Diskgolf spilles som ballgolf, men man bruker disker istedet for ball og kølle. Man teller antallet kast fra et merket utkastfelt til “hullet”. På permanente baner er “hullene” metallkurver, men man kan stort sett spille hvor som helst. Hullene kan f.eks. være lyktestolper, søppelkurver og trær. Banen består normalt av 9, 12 eller 18 hull. Se også Diskgolf, areal og kostnader under Banemål og tekniske krav.

Double Disc Court (DDC)

Double Disc Court (DDC) spilles på en bane som består av to spillområder, hver på 13×13 meter, med 17 meters avstand. Det spilles med to disker og det er to spillere på hvert lag som forsvarer hver sin sone. Se verktøyet Hva er DDC? under Banemål og tekniske krav.

Freestyle

Et freestyle-lag består av 2-3 spillere som utfører et så avansert program som mulig, i løpet av en fast tidsperiode på 4-5 minutter. Spillerne spinner disken på neglene og gjør mest og vanskeligst mulig triks; delvis koreografert til musikk, delvis improvisert.

Guts

Guts er et lagspill hvor hvert lag består av fem spillere. De står oppstilt på en rad, med motstanderlaget midt imot, 14 meter mellomrom. Avstanden A-B (linjen) bestemmes ved at spillerne stiller seg opp og strekker ut armene. Den gjeldende avstand er da fra fingerspissene til de to som står ytterst i raden. Det gjelder å kaste disken så hardt og med så mye spinn at motstanderlaget ikke greier å ta imot den med en hånd på linjen.

Lengde

I denne grenen gjelder det å kaste så langt som mulig. I konkurranse har man 2,5 minutter på å kaste 5 disker.

Presisjon

I presisjon skal man kaste 28 disker mot et mål som er 1,5 x 1,5 meter stort. Man har 7 minutter på seg til å fullføre alle kastene. Se mer informasjon under Banemål og tekniske krav.

SCF - MTA/TRC

Self-caught Flight (SCF) går ut på å kaste disken, for siden å fange sitt eget kast med en hånd. SCF krever et ganske stort område; en flat gressplen på ca. 125 x 125 meter er det ideelle SCF-feltet. Det er viktig at det ikke er groper, hull, stener osv. på plenen. Det finnes to typer SCF: MTA (Maximum Time Aloft) og TRC (Throw Run Catch).

Ultimate

Ultimate er en lagidrett med høyt tempo som spilles både ute og inne. Banen er normalt 100 x 37 meter, men man kan også spille på mindre baner med mindre målsoner. Innendørs brukes normalt en håndballbane. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Lacrosse

Lacrosse er en lagbasert ballsport som spilles med 10 eller 12 spillere på hvert lag, på en bane omtrent av samme størrelse som en vanlig fotballbane (110 x 60 meter). Spillerne er utstyrt med køller med en nettlomme i enden (lacrosse/ crossen) som brukes til å fange og kaste ballen med. Formålet med spillet er å score på motstanderens mål. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

  • Amerikansk fotball
  • Cheerleading
  • Disksport
  • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.

Banemål og tekniske krav

Amerikansk fotball, konkurransebane (under A på siden for banemål og areal)

Diskgolf, areal og kostnader

Hva er DDC?

Hva er Discathon?

Informasjon om krav til idrettshaller, amerikanske idretter

Lacrosse (under L på siden for banemål og areal)

Presisjon (under P på siden for banemål og areal)

Ultimate (under U på siden for banemål og areal)

Annen informasjon

18 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere

Diskgolf, areal og kostnader

Her finner du informasjon om diskgolfanlegg, areal, utstyr og kostnader.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Glommasvingen skoleanlegg. Foto: Sør-Odal kommune

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Kjersti Lie

Gløshaugen idrettspark

Gløshaugen idrettspark er et studentidrettsanlegg som er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til...

Innholdstype: Verktøy
NGA logo

Greenkeeperkurs - nyttig for alle som drifter gressbaner

Norges Golfforbund deler kunnskap fra grunnkurs i greenkeeping på sine nettsider. Det digitale videokurset er laget av Norwegian Greenkeepers Association, men er tilgjengelig for alle. Visste du at...

Innholdstype: Aktuelt

Gummigranulat på avveie

Det har de siste månedene vært stort mediefokus på gummigranulat fra kunstgressbaner i mikroplastutslippsdebatten. SIAT har derfor gjenopptatt sin forskning innen kunstgress denne våren.

Innholdstype: Verktøy

Hva er DDC?

Double Disc Court (DDC) spilles på en bane som består av to spillområder, hver på 13 x 13 meter, med 17 meters avstand. Det spilles med to disker og det er to spillere på hvert lag som forsvarer hver...

Innholdstype: Verktøy

Hva er Discathon?

Discathon er en gren der spillerne kaster sine disker rundt en merket bane, ca. en kilometer lang. Grenen er en blanding mellom terrengløp og slalåm. Banen inneholder et bestemt antall porter (f.eks...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Verktøy

Informasjon om krav til idrettshaller for amerikanske idretter

Du finner her behov og krav til innendørs anlegg for utøvelse av de amerikanske idrettene cheerleading, cheerdance og ultimate.

Sider