Anleggstype

Cheerleading og Performance cheer

Cheerleading og performance cheer er to idrettsgrener som hører til Amerikanske idretter. Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene for disse grenene.

Cheerleading og Performance cheer

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Cheerleading startet som grupper på sidelinjen av amerikanske fotballkamper, med hensikt å inspirere fans til å heie frem lagene sine.

Cheerleading og performance cheer trenger en flate på 16 x 14 meter for konkurranse, men kan trenes på noe mindre areal.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

  • Amerikansk fotball
  • Cheerleading
  • Disksport
  • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.