Illustrasjonsbilde

Sammen om aktive liv

Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet

I 2020 ga departementene ut en handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, kalt "Sammen og aktive liv". I forordene kan man lese at "Regjeringen tar med denne handlingsplanen viktige grep for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn. Fysisk aktivitet understrekes som et nasjonalt hensyn som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Nullvekstmålet videreutvikles med sikte på mer miljø- og klimavennlig transport. Det er både aktivitets- og helsevennlig."

Innhold i rapporten

Forord

1. Bakgrunn

2. Mål og innsatsområder

3. Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

 • Helhetlig planlegging
 • Tilrettelegge for gåing og sykling
 • Utvikle flere nærnaturområder
 • Mer aldersvennlige omgivelser
 • Tiltak

4. Vår aktive fritid

 • Friluftsliv for alle
 • Idrettsaktivitet for flere
 • Treningssentre er viktig for mange
 • Tiltak

5. Mer aktivitet på hverdagsarenaene

 • Barnehage
 • Skole
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Bedre utemiljøer i barnehage og skole
 • Et mer aktivt arbeidsliv
 • Tiltak

6. Helse- og omsorgstjenester

 • Fysisk aktivitet integrert i praksis
 • Økt kompetanse om fysisk aktivitet
 • Tiltak

7. Kunnskapsutvikling og innovasjon

 • Kunnskapsutvikling
 • Digitalisering gir muligheter
 • Tiltak

8. Organisering og oppfølging av arbeidet

 • Tiltak

9. Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedlegg

Referanser