Kollasj Peak Region, Svenska Skidförbundet og Interreg

Salting av langrennsløyper - en praktisk studie

Rapport fra 2017

Salting av langrennsløyper har fått mye oppmerksomhet de siste årene, særlig etter VM i Falun i 2015. Langrennsløpere stiller andre krav til snøkvalitet enn alpinister, noe som medfører at løypeprepareringen skiller seg mellom grenene. På bakgrunn av dette har Svenska Skidförbundet utarbeidet en rapport om salting av langrennsløyper.

Sammendrag

Rapporten "Saltning av längdskidsspår - en praktisk studie" er utarbeidet som en del av prosjektet SNÖ som ble drevet av Peak Innovation fra 2015-2017. Arbeidet har bestått av intervjuer med ulike eksperter, kartlegging samt praktiske tester. Testene har blitt utført i Östersund, Bruksvallarna og Göteborg (Nordic Wellness Skidome), hvor ulike salter og teknikker har blitt sammenlignet.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er viktig at snøen er våt nok (det skal være mulig å presse vann ut av snøen) for at salting skal fungere. Det er også mulig å tilføre vann til snøen før man salter. Natriumklorid viste seg mer effektivt enn kalsiumklorid og kunstgjødsel. Av de ulike variantene av natriumklorid som ble testet så hadde vanlig vegsalt best effekt. Saltspreder bør anvendes for å effektivisere saltingen. I testene ble en automatisk frøspreder benyttet, hvor 40 kg/km viste seg å være tilstrekkelig saltmengde.

Miljøpåvirkningen fra salt ble også undersøkt. Natriumklorid, som krever den laveste energimengden ved produksjon, har begrenset påvirkning på nærliggende miljø.

Testene ble gjennomført av Mikael Jonasson fra det Svenska Skidförbundet.