Salting av skianlegg

Litteraturprosjekt fra HiST 2011

I et skianlegg er man avhengig av gode snøforhold. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal virkning i forskjellige type snø- og klimatilstander.

Sammendrag

Bakgrunn

I et skianlegg er det mye som står på spill. Snøen og snøkvaliteten er anleggets viktigste ressurs. For at et skianlegg skal være attraktivt for besøkende, er man avhengig av gode snøforhold. Ved bruk av kjemikalier kan man kontrollere snøens hardhet dersom meteorologene melder mildere temperaturer. Salting av snø er en viktig faktor i et skianlegg, da mildt vær kan føre til våt sørpesnø i bakkene og vanskelige kjøreforhold.

Salting

Det finnes ulike typer kjemikalier som kan tilsettes snølaget for å få en hardere effekt, men det er noen forutsetninger for en optimal virkning. Salt blir tilsatt snøen for å senke temperaturen i det øverste laget, noe som fører til at snøstyrken øker. Snøkornenes vanninnhold og lufttemperaturen er vesentlige faktorer som spiller inn på effekten av saltet. I litteraturen ble tilsetting av NaCl og NH4N03 testet ut ved ulike snøtyper og forskjellige lufttemperaturer. Det ble funnet at NaCl gir best virkning på våt snø (5 % vanninnhold) og varm luft (1,3 °C), mens NH4N03 gir best resultat i tørr snø (1 % vanninnhold) og kald luft (0,3 °C). NH4N03 resulterte i høyere snøstyrke enn NaCl.

Grunnen til at temperaturen synker i en blanding av salt og snø, er en sammenheng mellom en frysepunktdepresjon av vannet og den endoterme faseovergangen fra is til vann. Dette fører til at varme stiger oppover i snøen fra de nederste snølagene, noe som medfører at snøkornene i de nederste lagene fryser sammen. Dette resulterer i at snølaget styrkes og blir hardere.