Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av Mattilsynet.

Originaltittel: 
Prosedyrer for prøvetaking i
svømmebasseng​

Skrevet av:
Lars Tore Hatten og 
​Håvard Andreas Olsen ​

Utgitt ved:
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Avdeling for teknologi
Program for kjemi- og materialteknikk

Sammendrag

Foruten forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu finnes det liten dokumentasjon rundt dagens praksis for internanalyse av bassengvann. Til tross for et stort folkehelseaspekt har bruken av desinfeksjonsmiddel og bieffekter av disse vært lite utsatt for normsetting. I denne oppgaven ble de kjemiske og mikrobiologiske parameterne som analyseres på i basseng utredet og evaluert.

Det manuelle arbeidet rundt prøvetaking i et basseng i drift er ressurskrevende. Dersom en selvregulerende digital doseringsløsning og web-overvåking fungerer vil det kunne utgjøre en stor økonomisk innsparing for bassenganlegg. I denne oppgaven blir det utført flere analyser på måleparameterne pH, fritt- og bundet klor, temperatur og turbiditet. I tillegg utføres en mikrobiologisk analyse på kimtall og bakterien Pseudomonas aeruginosa. Analysen utføres på bassengvann tappet fra avtappingspunkt for så å sammenligne resultatene med den kontinuerlige web-overvåkingen av bassenget. Det blir også analysert på en prøveserie tatt fra flere ulike prøvepunkt i et basseng under belastning, dette for å finne ut hvorvidt prøvepunkt spiller en rolle.

Det viste seg at resultatet fra de manuelle analysene tatt fra prøvepunkt sammenfaller godt med resultatene fra den automatiserte web-overvåkningen.

De mikrobiologiske analysene på de ulike prøvepunktene rundt i bassenget viste andre resultater enn prøven tatt ved avtappingspunktet. For de kjemiske parameterne var det liten eller ingen forskjell.

Det ble konkludert med at en velfungerende web-overvåkning kan erstatte de manuelle analysene som blir utført ved alle norske badeanlegg i dag. Dette vil spare badeanlegg for tid og ressurser.

Det ble også funnet at den eksterne analysen på mikrobakterielle parametere bør tas direkte fra bassenget da dette gir et mer riktig bilde av hva badegjester blir utsatt for.

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Badeteknisk 2019 - fagkonferanse med utstilling

”Badeteknisk 2019” arrangeres for 17. gang i 2019. Konferansen går også denne gangen av stabelen på Scandic Hotel/Hamarhallen, Hamar. Hovedtemaene som tas opp på årets konferanse er ny bassengbad-...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere
Undervannsrugby. Fotograf: Rune Edvin Haldorsen

Bassengspesifikasjoner til bruk for undervannsrugby

Utvalg for undervannsrugby i Norges Dykkeforbund har utarbeidet spesifikasjoner for svømmebasseng til bruk for undervannsrugby.

Innholdstype: Aktuelt

Design av inkluderende garderober og omkledningsrom

I sb Magazine 6/2018 kan du lese artikkelen "Designing for inclusivity" som tar for seg strategier for å skape universelle garderober og omkledningsrom i idretts- og rekreasjonsbygg....

Innholdstype: Aktuelt

Energibruk i norske svømmehaller

Denne artikkelen setter fokus på energibruk i norske svømmehaller og bruk av nøkkeltall for sammenligning av anlegg. Artikkelen tar utgangspunkt i forskning gjennomført ved NTNU.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Fosnes kommune

Fyret flerbrukshus

Våren 2010 ble Fosnes kommune nødt til å stenge det eksisterende svømmebassenget på Jøa på grunn av for dårlig teknisk stand. I forbindelse med planlegging av nytt bad ble det lagt til rette for et...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Asker kommune

Holmen svømmehall

På Holmenskjæret i Asker skal Asker kommune bygge ny svømmehall. Gjennom flere innovative løsninger skal hallen bli en av Norges første rene passivhus-svømmehaller.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tove Lauluten

Holmen svømmehall - stedstilpasset anlegg med en tydelig miljøprofil

Svømmehallen er et moderne og fremtidsrettet signalbygg med flott arkitektur og et høyt fokus på smarte energiløsninger. Holmen svømmehall ble kåret til "Årets bygg 2017". I begrunnelsen...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Tove Lauluten

Holmen svømmehall kåret til Årets Bygg 2017!

Kåringen fant sted under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene. Anlegget er bygget med store mengder eksponert betong, og er kledd med trespiler av lerk...

Sider