Logo Eastern switzerland university of applied science

Slik påvirker antall badegjester vannkvaliteten i svømmeanlegg

Undersøkelse med hjelp av kamerateknologi

Hvordan påvirkes partikkelkonsentrasjonen i badevannet av antall personer i bassenget? Det har en student ved et sveitsisk universitet sett på i sin bacheloroppgave. Hun har undersøkt vannet i en svømmehall i Bærum kommune, og presenterer sine resultater i en poster her på godeidrettsanlegg.no.

Bærum kommune stilte et av sine basseng til rådighet for en bachelorstudent fra "Eastern Switzerland University of Applied Sciences" (OST). Studenten undersøkte hva som påvirker vannkvalitet i bade- og svømmeanlegg, sammen med sin veileder fra OST, Aquateam COWI, Bærum kommune og Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Prosjektet brukte kamerateknologi for å bestemme antall personer i vannet, og samtidig måling av partikkelkonsentrasjoner i vannet. Videre ble stegene i renseprosessen evaluert med sikte på identifisere effekten av de ulike stegene.

Resultatene fra prosjektet viser at det er en klar sammenheng mellom antall personer i vannet og partikkelkonsentrasjonen. Det ble videre vist at drift av renseanlegget har stor påvirkning på partikkelkonsentrasjonen, og spesielt hvordan syklus for tilbakespyling er lagt opp. I tråd med tidligere undersøkelser er det usikkerhet omkring effekten av flokkuleringsmidler. Dette kan dreie seg om både type, mengde, innblandingteknikk og reaksjonstid.

Som en del av sitt bachelorarbeid, har studenten laget en poster som vi har fått tillatelse til å dele her på godeidrettsanlegg.no.

Stor takk til Bærum kommune for bistand, og spesielt bademester Bård Reil, som stilte sitt nye anlegg på Rud til rådighet.