Snolager

Webinar om snølagring

Siste nytt innen teori og praksis

Bad, Park og Idrett, Norges Skiforbund og Snøkompetanse.no arrangerte 15. september et webinaret om snølagring. Her ble det presentert siste nytt innen teori og praksis, og NTNU SIAT presenterte forskningsresultater om snølagring.

Nyeste forskning innen snølagring

Sondre Auganæs fra NTNU SIAT presenterte hvilke faktorer som påvirker et snølagers volumreduksjon og hvor stort bidrag hver faktor har i den totale reduksjonen. Det ble også vist eksempler på hva som styrer kostnadene for et anlegg med snølager og hva en kan gjøre for å optimalisere disse. Blant annet er plassering av lageret i forhold til løypenettet veldig viktig. Presentasjonen ligger vedlagt.

Annet materiale fra webinaret

Om du vil se andre presentasjoner som f.eks. informasjon om Coverice dekke-materiale, erfaringer fra Granåsen idrettspark eller Wyller i Oslo finnes disse på snøkompetanse.no, under menyfanen "Seminar".