Logoen til regjeringen, bestående av en løve med krone og øks.

Stiller strengere miljøkrav – nå vektes klima og miljø 30 %

Nye krav i Lov om offentlige anskaffelser

I løpet av et år kjøper det offentlige varer og tjenester for 740 milliarder kroner. Når tar regjeringen klimasats, og skjerper innkjøpskravene for å ivareta klima- og miljøhensyn.

Et tiltak for mer bærekraftige innkjøp

Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030, og med 740 milliarder kroner i offentlige anskaffelser hvert år, sier det seg selv at også innkjøpene må bli mer bærekraftige. Derfor krever regjeringen at miljø- og klimahensyn vektlegges i minst 30 prosent i anbud der det offentlige kjøper varer og tjenester. Dette gjelder også idrettsanlegg.

For idrettsanleggssektoren er de nye kravene spesielt betydningsfulle, ettersom idrettsanlegg ofte bygges av offentlige institusjoner, det være seg stat, fylkeskommune eller kommune. 

Klima og miljøhensyn må vektes med minimum 30%

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel  vektes med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser, i tråd med hva regjeringen varslet i Hurdalsplattformen. Alternativt kan det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjon, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt.

De nye reglene legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst. ​

Les mer om endringene via regjeringens egne sider: Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser – regjeringen.no

De nye retningslinjene

  • De skjerpede klima- og miljøkravene har til formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.
  • Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Unntak må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • Regelendringene trådte i kraft 1. januar 2024.
  • Gå til endringsforskriften (lovdata.no).

Regelendringene gjelder klima- og miljøbestemmelsene i anskaffelsesregelverket, og trådte i kraft 1. januar 2024. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil utarbeide veiledning og eksempler, som vil gjøre det enklere for oppdragsgivere å benytte bestemmelsen.