Tvergas logo

Hvordan skape fremtidens flerbrukshall?

Miniseminar 29. februar!

Hold av torsdag 29. februar! Da arrangerer Tverga gratis miniseminar om hvordan du lykkes med å lage fremtidsrettede og gode idrettshaller som treffer alle, samt fyller behovet for anlegg for egenorganisert aktivitet.

Bakgrunn

Idrettshallen er en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Her kan liten og stor komme sammen for å trene, heie, konkurrere og leke, året rundt. For å møte befolkningens behov for fysisk aktivitet er det viktig at det utvikles haller som rommer både organisert og uorganisert idrett.

Universitetet i Sørøst-Norge har på oppdrag fra Tverga utarbeidet en mulighetsstudie for innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert aktivitet. Seminaret skal presentere de viktigste funnene fra rapporten, og samtidig gi innsikt i noen av Norges mest fremtidsrettede flerbrukshaller.

Praktisk informasjon

Dato: Tors. 29. februar 2024

Tidspunkt: kl. 12.00–14.00

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Plattform: Fysisk og digitalt

Hovedprogram 

  • Erfaringer og inspirasjon fra ulike casestudier.
  • Dialog med utøvere, miljøer og ildsjeler.
  • Erfaringer og inspirasjon fra satsingen “Nyskapande aktivitsanlegg” i Vestland fylke.
  • Presentasjon av hovedfunn og anbefalinger fra mulighetsstudien av Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Panelsamtale om utfordringer, muligheter og fremtidens idrettspolitikk.

Påmelding og les mer 

Mer informasjon om seminaret og link til påmelding finner du på Tvergas hjemmeside: Hvordan skape fremtidens flerbrukshall?