Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

REACH-komiteen med ja til omsetningsforbud mot gummigranulat

Støtter EU-kommisjonens forslag

EU-kommisjonen kom i august 2022 med forslag om et omsetningsforbud mot gummigranulat som fyll i kunstgressbaner. Dette har nå vært oppe til avstemning i REACH-komiteen, som støtter forslaget.

30. august 2022 gikk EU-kommisjonen inn for et omsetningsforbud mot gummigranulat som fyll i kunstgressbaner, som en del av deres tiltakspakke mot mikroplast. Medlemslandene i REACH-komiteen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) har nå stemt ja til EU-kommisjonens forslag.

Overgangsperiode på åtte år

Forbudet er et omsetningsforbud, ikke et bruksforbud. Det vil derfor være lovlig å bruke, men ikke å selge. Forslaget fra REACH-komiteen innebærer en overgangsperiode på åtte år, noe som er to år mer enn først foreslått. Dette er imidlertid kortere tidsramme enn Norges Fotballforbund og UEFA har arbeidet for. 

Veien videre

Neste steg i prosessen er en tre måneders granskingsperiode av EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet, før det endelige vedtaket gjøres i EU-parlamentet.

Les mer

Les Norges Fotballforbund sine synspunkter på NFF sine nettsider. 

Mer informasjon om mikroplast og EUs vedtak kan du lese på European Chemical Agency sine nettsider.