Logo Miljødirektoratet

Kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale

Rapport fra Miljødirektoratet

Kunstgressbaner slipper årlig ut 6 000 tonn mikroplast. Kunstgressbaner er dermed den nest største landbaserte kilden til utslipp av mikroplast, kun slått av biltrafikken. I denne rapporten beskrives anvendelsen av kunstgress i Norge, og dette danner utgangspunktet for en kartlegging av utfordringene knyttet til avhending og miljø.

Bakgrunnen for rapporten

I Norge per, november 2022, er det registrert 2 038 kunstgressbaner i bruk. En kunstgressbane har gjennomsnittlig levetid på rundt 12 år. Total mengde kunstgressavfall i Norge de kommende 25 åra vil dermed ligge på 26 900 tonn per år, med det antallet baner vi har i dag. Ettersom kunstgressanlegg er forbundet med såpass store avfalls- og miljømessige utfordringer har norske myndigheter vedtatt nye regler for drift og vedlikehold. Disse trådte i kraft 1. juli 2021, og har til hensikt å redusere utslippet fra kunstgressbaner. 

Rapportens formål er å kartlegge (utdrag fra rapport):

  • Hvor store mengder kunstgress kasseres?
  • Hvilke løsninger finnes for avfallshåndtering av kunstgress og plastholdig løst fyllmateriale i dag?
  • Hvilke aktører tilbyr avfallshåndtering av kunstgressbaner?
  • Hvordan fordeler kassert kunstgress og tilhørende plastholdig løst fyllmateriale seg på ulike behandlingsmåter?
  • Hvor store mengder håndteres i Norge og i utlandet?
  • Hvilke tilgjengelige løsninger finnes for å håndtere jordmasser iblandet plastholdig løst fyllmateriale?
  • Hvilke aktører tilbyr opprydding og avfallshåndtering av jordmasser iblandet plastholdig løst fyllmateriale?
  • Hvor store mengder masser iblandet plastholdig løst fyllmateriale har blitt håndtert de seneste årene?

Les rapporten

Rapporten i sin helhet kan leses på Miljødirektoratet.no: Kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale, eller ved å trykke på "Last ned"-boksen til høyre.