Logo Miljødirektoratet

Tilsynsrapport viste brudd på regelverket for kunstgress

En publikasjon fra Miljødirektoratet

Miljødirektørene gjennomførte i 2022 en tilsynsaksjon ved 170 kunstgressbaner, eid av 88 ulike eiere. Tilsynet avdekket brudd på forurensningforskriftens krav hos 72 av de 88 kunstgresseierne.

Om kunstgress og rapportens bakgrunn

Som omtalt i artikkelen "Kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale" her på godeidrettsanlegg.no, er gummigranulat fra kunstgressbaner den nest største landbaserte utslippskilden til for mikroplast, med et årlig utslipp på 6 000 tonn. Dette utgjør 30 % av det landbaserte mikroplastutslippet i Norge. Med utgangspunkt i de store miljøkonsekvensene knyttet til kunstgress, stilles det strenge krav til kunstgressbaner i forurensningsforskriften Kapittel 23A, "Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale".

Resultat fra tilsynsaksjonen

For å få oversikt over etterlevelsen av kravene, samt for å synliggjøre kravene ovenfor eiere og driftere, gjennomførte Miljødirektoratet i 2022 en tilsynsaksjon ved 170 av de rundt 2 000 registrerte kunstgressbanene i Norge. 

De viktigste statistiske resultatene er gjengitt i diagrammet under.

Diagram som viser resultatene fra tilsynsrapporten
Resultater fra tilsynsaksjonen. Det største bruddet ligger på informasjon til brukerne av banen.

 Les mer

For mer informasjon om tilsynsaksjonen og tilhørende resultater, kan rapporten i sin helhet leses på Miljødirektoratet sin hjemmeside: Resultater fra tilsynsaksjon i 2022, eller lastes ned via "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.