Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

EU-kommisjonen støtter granulatforbud

EU-kommisjonen går inn for forbud mot gummigranulat som ifyll i kunstgressbaner. Dette er en del av deres tiltakspakke mot mikroplast.

Utslipp av mikroplast er et stort miljøproblem, der de små plastpartiklene lett lar seg flytte til nye områder de ikke hører hjemme. Dette gjelder blant annet gummigranulat som brukes som ifylling i de aller fleste kunstgressbaner rundt om i Europa.

To handlingsalternativer 

For å få bukt med forurensningsproblemet gummigranulat representerer, foreslo det europeiske kjemikaliebyrået i 2019 to alternativer som EU-kommisjonen skulle ta stilling til. Begge tiltakene bygget på konkrete tiltak, men med ulik tiltaksbyrde:

Alternativ 1: Et forbud mot gummigranulat, med en overgangsperiode på seks år.

Alternativ 2: Obligatorisk bruk av risikohåndteringstiltak for å hindre spredning fra banene. Dette tiltaket har en overgangsperiode på tre år, og inkluderer gjerder, børster, kumsystemer o.l.

EU-kommisjonen har gått inn for totalforbud

Den 30. august kom EU-kommisjonen med sin konklusjon, der de fastslår at de støtter alternativ 1. Dette innebærer at de oppfordrer alle medlemsland til å stille seg bak konklusjonen, og jobbe for utfasing av gummigranulat i løpet av de neste seks årene. Konklusjonen er imidlertid ikke et vedtak, ettersom den enda ikke er behandlet i Europaparlamentet.

Konklusjonen er en del av et større restriksjonsforslag, der kommisjonen har vedtatt å gå inn for å forby all mikroplast som med vilje er tilsatt produkter under den europeiske kjemiske lovgivningen REACH. Dette inkluderer kunstig fyllmateriale for blant annet kunstgressbaner.

Veien videre

Utkastet fra EU-kommisjonen om et forbud skal nå diskuteres med medlemslandene som sitter i REACH-komiteen (det europeiske kjemikalieregelverkets medlemskomité) i løpet av september. Deretter følger en tremåneders granskingsperiode av Europaparlamentet og rådet, før et endelig vedtak skal komme mot slutten av året.

Les mer

Mer info finnes i kommisjonens møteprotokoller: EU-kommisjonen støtter forbud - europa.eu.

Sitater fra kommisjonen og Norges Fotballforbunds synspunkter kan leses hos TV2: EU-kommisjonen går inn for forbud, NFF vil jobbe imot - tv2.no.