Fugleperspektiv over leirsjøen vinterstid, med mye snø.

Plassering av vanninntak til snøproduksjon

Temperaturen på vannet som brukes til snøproduksjon er viktig. Det beste er en temperatur på nærmest mulig 0 grader, slik at vanndråpene fra snøkanonen avgir mindre varme til luften før de begynner å fryse, sammenlignet med å ha en vanntemperatur på 4 grader. Med andre ord: ved å ha en så lav temperatur som mulig på vannet, kan man produsere mer snø.

Skianlegget på Granåsen i Trondheim henter vann til sin snøproduksjon fra Leirsjøen som ligger like ved. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har de siste to årene målt vanntemperaturen ved vanninntaket på forskjellige dybder, for å finne den optimale plasseringen. Dette ble utført ved å feste temperaturloggere til en kjetting, som ble plassert på henholdsvis 1, 2, 3, 5 og 7,2 meters dybde under overflaten.

Datamaskin med måleverktøy
Bildet viser målere for vanntemperaturen koblet til PC for innhenting av data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man ville kanskje tro at vannet er kaldest på bunnen, men dette gjelder kun om sommeren. Årsaken er at vann ved temperatur 4°C har størst tetthet og dermed vil synke til bunns når vannet blir kaldere. Når overflatetemperaturen i innsjøen blir mindre enn 4°C, vil vannet i bunn holde en høyere temperatur, på rundt 4°C.

Grafen under viser at den 18. november 2017 begynte vanntemperaturen ved 1 meter å bli kaldere enn vanntemperaturen ved 7,2 meter. Året etter kom dette skiftet 14. november. Siden det sjelden blir produsert snø før dette tidspunktet på Granåsen, vil den beste plasseringen av vanninntaket være nærmest overflaten, da det er lavest temperatur der. Det ble også observert at temperaturen er 2,5 - 3°C høyere ved 7,2 meter enn ved 1 meter i januar 2017 og 2018. De røde ringene på grafen viser datoen der temperaturen begynner å bli kaldere ved overflaten enn ved bunnen.  

Graf med temperatur plottet over tid ved forskjellige dybder
Vanntemperatur på forskjellige dybder mellom november 2016 og november 2018. Datoene langs x-akselen er i amerikansk format

Ett tips er å installere et bobleanlegg ved vanninntaket, for å unngå at det dannes is der. Dette vil føre til at vannet blir kaldere om vinteren, siden det da kommer direkte i kontakt med luften, og ikke blir isolert av et lag med is.