Ung gutt tar svømmetak i basseng

Mangel på kunnskap står i veien for å spare energi i Danmark

Nyhet fra danske Idrættens Analyseinstitutt

I en ny rapport, som kommer av et samarbeid mellom blant annet Idrættens Analyseinsitutt (IDAN) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, kommer det fram at energiforbruket til svømmehaller i Danmark kan reduseres betraktelig. Danske svømmehaller forbruker omtrent dobbelt så mye elektrisitet som norske svømmehaller, og dette kommer av for lite kunnskap i tillegg til variasjoner i energiprisene i Danmark.

Bjørn Aas, overingeniør ved NTNU SIAT, kommenterer til IDAN at "Energiforbruket i danske svømmeanlegg burde være lavere enn i norske svømmeanlegg, fordi man bruker mindre vann i danske svømmeanlegg, og fordi det danske klimaet er mildere. Det gir en forventning om mindre energiforbruk, men slik er det ikke".

Det nevnes at det høye forbruket kommer av lite energigjenvinning av ventilasjon og vann, og at dette er fordi det er mangel på kunnskap om disse systemene. I tillegg kommer det fram at siden termisk energi er billigere enn elektrisitet i Danmark, så har svømmehallene tidligere heller blitt tilpasset denne prisstrukturen istedenfor å forsøke å effektivisere energiforbruket.

Les mer i nyhetssaken fra Idrættens Analyseinstitutt og i selve rapporten:

Lenke til nyhetssak fra Idrættens Analyseinstitutt (IDAN) (dansk)

Lenke til rapporten "Water and energy managment in pool facilities in Denmark" (engelsk)