Bilde som er redigert hvor en har plassert mange ulike elementer i en gressbakke.

En morsom omvei

Nye møteplasser for nye og overraskende måter å bevege seg på i hverdagen

"En morsom omvei" er et innovasjonsprosjekt drevet av Tverga, hvor målet er å utarbeide nye møteplasser som skal stimulere til mer egenorganisert aktivitet, nye bevegelsesmåter og overraskende elementer. Seks kommuner har til nå vært en del av prosjektet, der alle har kommet med skisser av deres ideer. Her skal du få lese mer om de morsomme omveiene!

Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett, jobber for å legge til rette for mer aktivitet innenfor de egenorganiserte rammene, blant annet gjennom prosjektet "En morsom omvei". "En morsom omvei" er et innovasjonsprosjekt som skal stimulere kommuner til lage aktivitetsområder og nyskapende arealer, særlig rettet mot barn, ungdom og unge voksne. Prosjektet kommer som en konsekvens av en stadig mer stillesittende befolkning, der aktiviteten blant barn og unge har blitt redusert de siste årene. 

Seks kommuner er med på prosjektet

Prosjektet består nå av seks kommuner, der alle har utarbeidet hvert sitt skisseprosjekt for deres versjon og tolkning av prosjekttittelen "en morsom omvei". Prosessen startet med at kommunene satte søkelys på brukergruppenes behov, utfordringer, motivasjon og barrierer, og utformet konsepter etter deres funn. Det har krevd en tilnærming hvor brukerne virkelig settes i sentrum, ettersom det er de som vet hva som skal til for å bevege seg mer. Deretter utviklet kommunene ulike prototyper og ideer, som alle har blitt testet ut på potensielle brukere, med mål om å konkludere vedrørende tiltakets effekt. 

Nå er alle prosjektene i gang med neste fase; detaljprosjektering. Det er nå prosjektene skal komme til live, og under skal du få et kort innblikk i hva kommunene planlegger å få til.

Gamingpark- Larvik kommune

Larvik kommune har et mål om å få flere av byenes "gamere" ut i naturen, og planlegger derfor å bringe flere elementer fra den elektroniske verden inn i en av byens allerede eksisterende parker. I Hagadumpa skal det skapes en sammenheng mellom natur og internett, med konkurransebaserte elementer som fenger alle. 

Blant elementene det planlegges for finner vi

  • Kongen befaler
  • Mesterens mester
  • Escape-room
  • rebusløype, tidtaking og poengsamling.

I februar 2022 ble det også startet en StartOff-anskaffelse, der nystartede bedrifter samarbeider med offentlig sektor for å skarpe innovative løsninger. 

Kartutsnitt over det planlagte området der det skal anlegges en ny park.
Kartutsnitt av "Gamingparken" Larvik ønsker å anlegge som deres del av prosjektet. Skjermdump fra Tverga.no

Ein morosam omveg - Vinje kommune

Vinje kommune har valgt å legge aktivitetsområdet til et allerede mye brukt areal, nemlig lokalsenteret i Edland. Her får parken tilknytning til barnehage, skole, helsehus, ungdomshus og ballbaner, som alle kommer til å nyte godt av elementene det planlegges for. Kommunen har til nå skissert sykkelpark, svevesti, dinglehytter, hengekøyepark, badeplass og gøyale «mingle – og skravleplasser».

Kartutsnitt som viser hva og hvordan Vinje ønsker å lage en morsom omvei.
Vinje kommune ønsker å anlegge deres park som en del av tettstedet Edland, hvor parken får umiddelbar tilknytning til skoler og barnehager. Skjermdump fra Tverga.no

Bruerparken - Vestby kommune

I likhet med både Vinje og Larvik kommuner, skal også Vestby bruke eksisterende areal til sitt nyskapende prosjekt. Bruerparken er i dag et stort gresslagt område regulert til lek, men som de siste årene har blitt lite brukt og ligget brakk. 

Vestby kommune har derfor bestemt seg for å bruke dette arealet, der utviklingen skal foregå etappevis og beslutninger om hvordan området med tiden skal formes, skal tas på bakgrunn av behovskartlegging og brukermedvirkning. Parken skal særlig utvikles for å treffe jentene, da kun 20 % av kommunens jenter bruker uteanlegg flittig. Som kommunen selv skriver: Får man med jentene, så får man også med guttene.

Kart som viser hva Vestby kommune ønsker å bygge.
Med utgangspunkt i et gammelt gressareal, ønsker Vestby kommune å legge til rette for mer egenorganisert aktivitet, med et særlig fokus på jentene. Skjermdump fra Tverga.no

Trysilknuten - Trysil Kommune

Selv om Trysil er kjent som en reiselivskommune med et rikholdig aktivitetstilbud, er bygdas ungdom mer passive enn landsgjennomsnittet. For å aktivisere ungdom og andre trysilinger skal kommunen nå knytte sentrum og Trysilelva tettere sammen, og på den måten skape mer aktivitet. Her planlegges det å etablere en aktivitetsstreng i stål som skal koble sentrum, elva og aktivitetsområdet sammen. I den forbindelse vil det bli laget en hinderløype, en ny sandstrand, spenstanlegg i stein, oppgrusing av turvei, nye bålplasser, flere gapahuker, skilt for oversikt og beskrivelse og en badstue for forlenget badesesong.

Montasje av elementer fra aktivitetsparken i Trysil.
Montasje av ulike elementer Trysil kommune ønsker å anlegge i tilknytning til Trysilelva og det planlagte sentrumsområdet. Skjermdump fra Tverga.no

Naturlig aktivitet - Gjøvik kommune

I Gjøvik har man valgt å fokusere på følelser og stemning, der gode brukermedvirknignsprosesser har gitt kommunen god forståelse av brukerne, og hva slags følelser og stemning de er ute etter. 

Aktivitetsområdet har mål om å gi en lun stemning, og i hovedsak aktiviteter med lav puls. Aktivitetene skal ikke sette krav til gode idrettslige ferdigheter, men heller bygge på samarbeid og kreativitet. 

Konseptet inneholder:

  • Pauserom og hengeplass
  • Chill og noe utfordrende 
  • Aktivitet med lav puls
  • Finmotorikk og samarbeid
Bilde av de planlagte endringene i Gjøvi.
Plantegning over hva Gjøvik kommune ønskjer å anlegge, alt med fokus på følelser og stemning. Skjermdump fra Tverga.no

Norges lille Venezia - Nordre Follo kommune

I Nordre Follo ønsker kommunen å gjøre en gjengrodd elv om til et fritidsareal, som skal framstå som en lokal og regional destinasjon. Prosjektet kalles ikke Norges lille Venezia uten grunn: Her skal det lages liv og røre ved siden av elva, og målet er en yrende bruk rundt en ryddet og flott kanal. Ideen ble til under en lokal idédugnad i forbindelse med utlysningen av prosjektet. 

Bilde av hva Norde Follo ønsker å få til når de åpner opp for elven. Her skal det ryddes og bygges brygger, samt etableres soner for aktivitet.
Nordre Follo har et mål om å åpne opp mot Siggerudelva, der denne skal få et kanalpreg med yrende liv. Skjermdump fra Tverga.no

Les mer om prosjektene

Vil du vite mer om de innovative omveiene som skal lages rundt om i landet, samt ta en titt på skissene? Ta deg inn på nettsiden til Tverga, da vel! Tverga.no - En morsom omvei