KG2021 logo

Direktesending av KG2021-konferansen

Se opptaket av konferansen som ble avholdt den 13. september

Sluttkonferansen for KG2021-prosjektet ble sendt direkte her på godeidrettsanlegg.no, onsdag 13. september. Her kan du se opptaket.

Opptak av direktesendingen

Her kan du se opptaket av direktesendingen.

 

 

Les rapporten

Prosjektets sluttrapport, samt videoer om prosjektet er tilgjengelig i egen artikkel på godeidrettsanlegg.no.

Spørsmål

Under konferansen var det også mulighet for dem som fulgte livestreamen å stille spørsmål. Spørsmålene ble stilt i vinduet under, og videreformidlet til de som var fysisk til stede. Under kan du se spørsmålene som ble stilt. 

Program

10.00 – 10.15    Oppstart og velkommen + oppstart av stream på godeidrettsanlegg.no
10.15 – 11.15   Presentasjon av sluttrapport ved Bjørn Aas, prosjektleder KG2021, tidligere NTNU/SIAT (nå Cowi)
11.15 – 11.45 Norges fotballforbund ved Øyvind Moltubakk
11.45 – 12.15 Mingling med en matbit
12.15 – 13.15 Presentasjon av pilotbanene Teie, Flatås, Egge og Råde
13.15 – 13.30 Nettverk for utvikling av bærekraftige idretts og aktivitetsanlegg ved Olav Torp (NTNU)
13.30 – 14.00     Sofadebatt
14.00 Vel hjem

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt som eies av Viken fylkeskommune (tidligere Akershus og Østfold fylkeskommune), Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Norges fotballforbund, Kulturdepartementet, samt andre aktører som finansierer prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er de store miljøutfordringene knyttet til bruk og drift av kunstgressbaner, og prosjektet har blant annet som mål å redusere spredningen av mikroplast, redusere materialstrømmen, redusere avrenning av tungmetaller og å øke gjenbruken. 

Mer informasjon om prosjektet finner du på KG2021 sin hjemmeside