Kollasj Glommasvingen skoleanlegg
Dronefoto Glommasvingen skole
Skatebowl Glommasvingen skole
Skatebowl og benker Glommasvingen skole
Glommasvingen skoleanlegg bordtennis og ballvegg
Glommasvingen skoleanlegg uteområde
Glommasvingen skoleanlegg uteområde
Glommasvingen skoleanlegg kunstgressbane
Glommasvingen skoleanlegg uteområde park
Fasade Glommasvingen skole
Glommasvingen skole fasade og trær
Asfaltert område Glommasvingen skoleanlegg
Glommasvingen skoleanlegg inngang flerbrukshallen
Glommasvingen skoleanlegg inngangsparti med skostativ
Glommasvingen skoleanlegg skilt med oversikt over delene av innendørsanlegget
Bom i idrettshallen Glommasvingen skole
Glommasvingen idrettshall
Glommasvingen skoleanlegg idrettshall
Bom i idrettshall Glommasvingen skole
Glommasvingen idrettshall, tribune
Glommasvingen skoleanlegg klatrevegg
Glommasvingen skoleanlegg kafe i flerbrukshallen

Glommasvingen skoleanlegg

Idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor skoletid. Sammen med eksisterende idrettshall legger disse anleggene tilrette for allsidig fysisk aktivitet som bidrar til motorisk, fysisk, sosial og intellektuell stimulering. Skoleanlegget er anbefalt av Hedmark fylkeskommune.

Bakgrunn

Korsmo skole på Skarnes ble totalskadet i brann i januar 2015. I forbindelse med gjenoppbygging av skolen ble skolestrukturen i kommunen evaluert. Sør-Odal kommune vedtok i kommunestyret 12.04.2016 å bygge ny skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Dette innebar at fem barneskoler og en ungdomsskole ble lagt ned.

I forbindelse med kommunestyrevedtaket utarbeidet Sør-Odal idrettsråd en behovsanalyse for å kartlegge idrettens behov i kommunen. Rapporten etter denne analysen lå til grunn for at kommunestyret 16.11.2016 vedtok å utvide omfanget av hallarealer i skoleprosjektet.

Her kan du lese Sør-Odal idrettsråds behovsanalyse:

Byggeperiode

Oppstart på byggeplass var i november 2017, og overlevering av idrettsarealene ble gjort sommer/høst 2019; uteområdet 1. august og idrettshall/klatretårn 2. september.

Anleggene

Idrettshall og klatretårn

Idrettshallen (inkludert klatretårn) og uteområdet/nærmiljøanlegget er del av et skoleanlegg dimensjonert for 900 elever.

Hallen består av en hallflate (som kan inndeles i tre deler) som er merket og tilrettelagt for følgende idretter:

 • Håndball
 • Basket Match
 • Basket Trening – tre baner
 • Volleyball Match – tre baner
 • Volleyball trening
 • Badminton – sju baner
 • Innebandy

Hallen består også av klatretårn med en klatresone på 87,5 kvm inkludert overheng, vestibyle med kafé og UU-vennlige garderober.

Flerbrukshallen har også en tribune med plass til 200 personer, og benyttes av lokale idrettslag og foreninger samt treningsgrupper. Hallen er bygget inntil eksisterende idrettshall og har felles inngangsparti og garderober.

Uteområdet/nærmiljøanlegget

Uteområdet/nærmiljøanlegget består av følgende muligheter for aktivitet:

 • 2 kunstgressbaner (størrelse 5-er) uten granulat, med dekketype D-Eco Fresh Sport (35 mm)
 • 5 løpebane på 60 m med lengdegrop i enden
 • Trimpark med 10 treningsapparater tilpasset trening med egen kroppsvekt.
 • Terreng som gir mulighet for aking
 • Diverse huske- og lekestativer inkludert to zip-lines (svevebaner)
 • 3 Bordtennisbord
 • Asfaltert basketballbane med flomlys. Denne kan islegges.
 • Ballvegg for blant annet fotball og snøballkasting
 • Sandvolleyballbane
 • Frisbeegolf med tre kurver
 • Skatebowl

Prosjektbeskrivelse

I dette dokumentet kan du lese mer om arkitektur, materialvalg, tilpassing til nabobebyggelse, miljø, universell utforming og areal:

Prosessen

Rapporten fra Sør-Odal idrettsråd la grunnlag for innholdet i prosjektet. Før anbudskonkurransen ble det også avholdt møter sammen med representanter fra idrettsrådet og skolen.

Kommunen hadde også tett dialog med Hedmark Fylkeskommune med tanke på blant annet spillemidler.

I prosjekterings- og byggefasen var det dialog med klatre- og håndballklubbene for å avklare detaljer.

Økonomi og finansiering

Prosjektramme 438 MNOK inkl mva. Av dette anslås kostnad for idrettshall og klatretårn til å samlet være ca. 12 % og uteområdet/nærmiljøanlegget ca. 14 % (dvs. Idrettshall og klatretårn ca. 53 mill. NOK samt uteområder/nærmiljøanlegg ca. 61 mill. NOK)

Det er søkt om totalt kr 12.086.000,- i spillemidler. Alle søknader er godkjent, men kun deler av tiltakene er tildelt støtte per januar 2020.

Alle leietakere over 16 år må betale leie. Kafeen driftes av leietakere (klatre- og håndballklubbene).

Drift

Anleggene driftes av kommunens eiendomsavdeling (byggdriftere og renholdere). I 2022 beløp driftskostnadene (ekskludert renhold) ved idrettshallen og klatretårnet seg til 964 000 kr. Dette kan hovedsakelig deles inn i postene:

 • Strøm: 370 000 kr
 • Fjernvarme: 453 000 kr
 • Serviceavtaler: 78 000 kr
 • Vedlikehold: 63 000 kr

Lave strømutgifter skyldes fastprisavtale på strøm. Denne utløper i 2022, så det forventes en økning i strømutgifter. I tillegg forventes det at fjernvarmekostnadene også vil øke, som følge av økende pris på fjernvarme. 

I tillegg til driftsutgiftene kommer renholdet av anlegget. Dette kostet i 2022 464 000 kr. 

Les mer

Glommasvingen skole er også skrevet om av Byggeindustrien og Fysisk læringsmiljø. Der finner du også mange fine bilder.

"Glommasvingen skole" på bygg.no (publisert 27.08.2019)

"Glommasvingen skole, Sør-Odal kommune" på skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no (publisert 05.11.2019, siden nedlagt)

Sør-Odal kommune har også lagt ut bilder på sine Facebooksider (mange av dem har vi fått lov å bruke her på godeidrettsanlegg.no):

Sør-Odal kommune: Innlegg på Facebook fra 31.07.2019 om første dag på SFO

Sør-Odal kommune: Innlegg på Facebook fra 06.09.2019 om overtakelse av idrettshallen