Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 5 - 2023

Nyheter fra Norges Rytterforbund og Norges Luftsportsforbund

Ny søknadsrunde for strømstøtte har åpnet, og ny stortingsmelding om nasjonal luftfartsstrategi er presentert. Dette kan du lese mer om i ukas anleggsnytt.

Søk om strømstøtte for siste tre måneder av 2022

Som en del av regjeringens tiltak mot de høye strømprisene, kan frivillige organisasjoner nå søke om støtte for perioden oktober, november og desember. 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekkes.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner, en ordning regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Mer info om denne periodens strømstøtteordning finnes på Norges Rytterforbunds nettsider: Info om strømstøtte - rytter.no

Ny stortingsmelding om nasjonal luftfartsstrategi

Fredag 27. januar ble ny stortingsmelding om luftfartsstrategi presentert, som blant annet tar for seg dagens anleggssituasjonen og framtidens utfordringer.

Hele stortingsmeldingen kan leses via Norges Luftsportsforbunds nettsider: Ny nasjonal luftfartsstrategi - nlf.no