Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 45 - 2020

Nyhet fra Norges Rytterforbund

15. november er fristen for å søke om tilskudd fra "Krafttak for ridebanebunner 2. halvdel 2020".

Søk om tilskudd til ridebanebunn

Rideklubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn som har hatt driftslevetid kortere enn 10 år (grensen for spillemidler er 10 år). Anlegget kan enten eies eller leies av klubben som søker. Søknadsfristen går ut 15. november. Les mer detaljer på Norges Rytterforbunds nettsider.

Siden "Krafttak for ridebanebunn 2.halvdel - rytter.no" (publisert 30.10.2020) er fjernet. Du finner informasjon om tilskuddet her: Krafttak for ridebanebunn - rytter.no.