Oversikt over Haugaland Hestesport Arena
Områdeskart over Haugaland Hestesport Arena
Haugaland Hestesport Arena stall
Haugaland Hestesport Arena stall
Haugaland Hestesport Arena garderobe
Haugaland Hestesport Arena uteområder
Ridebane inne Haugaland Hestesport Arena
Haugaland Hestesport Arena publikum
Haugaland Hestesport Arena ridehall

Haugaland Hestesport Arena

Et unikt samarbeid

Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb), fire positive kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn), Rogaland fylkeskommune og Norges Rytterforbund. Anlegget har godkjent interkommunal og regionalanlegg status. Hver for seg ville ingen av partene kunnet klare å bygge et så stort og solid anlegg, men sammen fikk man det til. Anlegget er anbefalt av Norges Rytterforbund.

Bakgrunn

Samarbeidsprosjekt

Haugaland Hestesport Arena AS (HHA) eies av Indre Haugaland Ryttersportklubb (60 %) og Faxi Islandshestforening (40 %).

Indre Haugaland Ryttersportklubb og Faxi Islandshestforening hadde i de siste 10 årene arbeidet for å få på plass anlegg for å sikre hestesportaktiviteter for barn, unge og voksne på Haugalandet. I flere år var rideklubbene sammen med kommunen på leit etter ei egnet tomt til formålet.

Hva hadde man for anlegg tidligere?

Indre Haugaland Ryttersportklubb hadde i 10 år hatt drift i leide lokaler som var sprengt med hensyn til kapasitet. Faxi Islandshestforening hadde ikke eget anlegg i det hele tatt, og måtte reise langt for trening og stevner.

Fra avtale til spadestikk

2016 lykkes det å inngå avtale med samarbeidsvillige grunneiere om festeavtale i minimum 30 år. Det var en stor milepæl når ordfører i kommunen foretok første spadestikk desember 2018 og nøyaktig ett år seinere sto anlegget innflyttingsklart.

Engasjement og dugnad

Dette har ikke kommet av seg selv. Det har vært et stort engasjement og et møysommelig og utholdende dugnadsarbeid som ligger til grunn.

Anlegget

Beliggenhet

Arenaen ligger i Tysvær kommune midt mellom Stavanger og Bergen,og 10 min kjøring fra Haugesund. Anlegget ligger midt i deilig Tysværnatur og turstinett, med kort avstand til skoler og byggefelt. Arenaen er universelt utformet.

Bruksområde

Brukerne er barn og ungdom i rideskole, ponniskole og stallgjengen, og det legges også tilrette for Ridefysioterapi og tilpassa riding.

Arenaen ivaretar også trenings- og stevne-arealer for grenene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring og feltritt og for islandshester, gangartsridning og avlsaktiviteter.

Fremover vil det bli arrangert lokale, regionale og nasjonale stevner og mesterskap for alle grener innen hestesporten.

Hva finner man på anlegget?

Anlegget har to byggetrinn. Byggetrinn 1 er nå ferdigstilt og anlegget består av:

 • 250 meter ovalbane for islandshest
 • Stor ridebane 97 x 38 meter
 • 350 meter passbane for islandshest
 • Stor ridehall med rideflate 30 x 70 meter (kan slås ut til 30 x 92 meter)
 • Liten ridehall 21 x 41 meter (kan slås sammen med hjelp av elektrisk idrettsgardin)
 • Ridebane 23 x 63 meter
 • Distanserittløype på inntil 80 km
 • Garderobeanlegg, vaskerom og tørkerom
 • Sosialt rom, undervisningsrom og kafé
 • Kontor og sekretariat
 • To stallbygninger med til sammen 40 stallplasser som har direkte utgang til egen, liten luftegård
 • Store luftegårder
 • Lagerbygning for vedlikeholds- og driftsmateriell samt sykebokser
 • Uteområder og parkeringsplass

For byggetrinn 2 (nedre del av områdetegningen) har anlegget ytterligere 35 mål til utbygging.

Områdeskart over Haugaland Hestesport Arena
Oversikt over området.

Turterreng

Tomten ligger perfekt til mht tilgjengelighet midt i et flott turterreng med opparbeida turstier hvor det også er tillatt å ri.

Interkommunalt regionalanlegg

Haugaland Hestesport Arena er godkjent av Kulturdepartementet som et stort og kostnadskrevende interkommunalt anlegg. Kommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn har inngått forpliktende avtale om både investering og driftsgaranti.

Anlegget fikk i 2018 også status som Regionalanlegg, og Norges Rytterforbund har satt anlegget på kartet som et av hovedanleggene innen Hestesport i Norge.

Prosessen

Det har vært en lang og krevende, men også utrolig spennende og lærerik, prosess. Styret i HHA har vært en stabil gruppe, som også har fungert som prosjektgruppe under byggingen.

Kompetanse i prosjektgruppen

Prosjektet har hatt med kompetanse på ledelse, anskaffelser, prosjektledelse, økonomi, drift av hesteanlegg, bygningsteknisk blant dem som har sittet i styret. Dette har helt klart vært en styrke, ifølge gruppen selv.

Hele styret/prosjektgruppa har vært driftet på dugnad, og ingen har vært frikjøpt under byggingen. Dette har vært krevende, men har helt klart vært kostnadseffektivt.

HHA mener at det er nyttig og helt nødvendig å ha med kompetanse på offentlige anskaffelser, anbud, forhandlinger og kontrakter i slike prosjekter. Har en ikke denne kompetansen selv, må en leie inn slik at en får utarbeidet gode kontrakter med utførende.

Foruten å ha personer i styret/prosjektgruppe som har arbeidet og vært trener på store staller tidligere, har prosjektgruppa også søkt råd hos Stallmestern (som er samarbeidspartner med Norges Rytterforbund) og vært rundt på befaringsrunder på andre anlegg.

Politiske prosesser

Prosjektet har brukt mye tid på prosesser knyttet til kommunale politiske prosesser, møtt opp i kommunestyrer og gruppemøter over flere år. Dette må en beregne både god tid og tålmodighet til!

Smarbeid mellom klubber

Det har utelukkende vært en positiv erfaring å samarbeide to rideklubber rundt bygging av et anlegg. Indre Haugaland Ryttersportklubb var opprinnelig tre ulike rideklubber som i forkant av byggingen bestemte seg for å slå seg sammen for å stå mer robust. Disse valgene er man svært glade over å ha tatt!

Det er tungt for én rideklubb alene å etablere eget anlegg. "Alene hadde ingen av klubbene klart det, men sammen har vi stått sterkt!" Sammen har klubbene utført mange tusen dugnadstimer, som også har gjort at man har blitt godt kjent med hverandre, og har sveiset sammen de to klubbene.

Råd fra prosjektet

 • Tørr å starte reisen
 • Finn gode personer å reise med
 • Start å gå
 • Hold motet oppe
 • Vær utholdende

Økonomi og finansiering

Anlegget har en prislapp på nær 50 millioner kroner, inklusive 6000-7000 timer dugnad. Anlegget er ellers finansiert av spillemidler, regionalanleggsmidler, interkommunale midler, midlene fra de fire kommunene samt et byggelån på 12,5 mill på Haugaland Hestesport Arena.

Med hensyn til sponsing har det vært lettere å be om tjenester og rabatter enn rene pengebeløp.

Drift

Basen i driften av anlegget er barne- og ungdomsarbeid med rideskole, ponniskole og stallgjengen samt tilbud om Ridefysioterapi og tilpassa riding. Det gis tilbud hver dag hele året.

Fra oppstart valgte HHA å ansette en 100% daglig leder og rideskoleansvarlig. I tillegg starter HHA opp med en stallmester i 30 % stilling . Det lyses nå også ut stilling som lærling i et samarbeid med Starum.

I tillegg til de to ansatte leies inn på timebasis til ponniskole og rideskole samt vaktmestertjenester og vedlikehold.

Oppstart

Hovedfokus i oppstart har vært å få på plass rutiner for drift og anlegg i haller og staller. Rideskoledriften og utleie av stallbokser er viktige momenter i driften, og er også de moment som i starten krever mye arbeid. I tillegg arbeider HHA aktivt med videre kulturbygging og samarbeid mellom de to rideklubbene.

HHA har lagt vekt på gode logistikkløsninger under bygging, og har prioritert kostnad til kvalitet på bygninger, ridebanebunn, stallinnredning og gjerder. Dette for å sikre kvalitet på de viktige tingene og redusere driftskostnader.

Nøkkelpunkter

Helhetlig anlegg

Haugaland Hestesport Arena ivaretar arenaer og trenings-/stevnefaciliteter til de fleste greiner innen riding.

Samarbeid

Arenaen er tuftet på samarbeid både mellom rideklubber, de ulike greiner og ulike kommuner.

Smarte løsninger

Anlegget innehar også fornuftige løsninger med for eksempel elektrisk skillevegg mellom stor og liten ridehall som fungerer veldig bra. Veggen tas ned slik at det blir egen hall for rideskolen,og tas opp ved behov for mer plass, for eksempel ved stevner.

Lokasjonen

Det at anlegget ligger så godt til mht turstier og ikke har bebyggelse som nærmeste nabo, er en styrke. Ridestiene er flittig brukt hver dag.

Sosiale soner

HHA er også veldig fornøyd med peisestua sin på 100 kvm, hvor ryttere, familie og besøkende samles hver dag rundt peisen og kan kjøpe seg en matbit i kiosken.