Ridebane på innerflaten av travbane
Ridebane på indrebanen av Biri Travbane
Ridehus sett innenfra
Ridehus fra utsiden
Tribune ved ridebane
Dommerboder GRK Arena
Bilde av ridebanen som blir anlagt

Gjøvik Rideklubb Arena

Flerbruksanlegg for hestesport

GRK Arena er et hestesportsanlegg med tilbud til alle med hest. Anlegget ble bygget i 2020 med hensikt om å samle alle hestegrener på en arena: Biri Travbane for travhesten, ovalbanen for islandshesten og GRK Arena med utebane og ridehus for ridehesten. Anlegget er anbefalt av Norges Rytterforbund.

Bakgrunn

Bakgrunnen for bygging av GRK Arena var muligheten for Gjøvik Rideklubb til å ha en arena for stevner og konkurransetrening. Gjøvik Rideklubb henvendte seg til Biri Travbane, da de hadde en del fasiliteter som sto ubrukt utenom dagene med travkonkurranser, ca. 35 dager i året. Islandshestemiljøet hadde også en konkurransebane der.

Initiativtakere til anlegget var leder og nestleder i styret til Gjøvik Rideklubb. Byggetiden for prosjektet var 110 dager fra første anleggsmaskin var på plass i februar 2020, til alt sto klart i slutten av mai 2020.

Videofil
I denne videoen får du oversikt over anlegget! Videoen tilhører GRK Arena.

Anlegget

Anlegget ligger på Biri, og er en 20 minutters kjøretur unna hvis du kommer reisende fra Gjøvik eller Lillehammer.

Anlegget er et kombinasjons- og flerbruksanlegg, der ridebaner ligger på indrebanen til Biri Travbane.

Anlegget består av et uteareal med en rideflate i form av en oppvarmingsbane og konkurransebane på henholdsvis 20 x 60 meter og 50 x 80 meter. Disse har man mulighet til å gjøre om, slik at man istedenfor får en kjørebane med kjøreflate på 50 x 105 meter. På anlegget finner man også:

 • Isolert ridehall med rideflate på 20 x 60 meter
 • Oppstilling for 91 hester i faste bokser
 • Tribune med plass til 100 personer
 • Stallkro med plass til 40 personer
 • Restaurant med plass til 600 personer
 • Kjøkken med kokk
 • Parkeringsplass for 800 biler
 • Parkering for inntil 200 hestebiler/hestehengere
 • Sanitæranlegg
 • Campingplass
Ridebane på innerflaten av travbane
Travbane og ridebane. Foto: Gjøvik Rideklubb

Prosessen

Prosessen startet med klubbsatsingsprogrammet til Rytterforbundet. På Biri var et behov for et større areal for å kunne arrangere stevner og treninger. Styret i klubben tok dette videre og har vært delaktig sammen med entreprenør og hall-leverandør rundt bygging. Det vært en dialog mellom GRK Arena og Biri Trav for å kunne utnytte arealet på en best mulig måte.

Brukerinvolvering

Gjennom brukerinvolvering med Norges Rytterforbund, samt samtaler med utøvere som har reist en del i utlandet, har man kunnet få med de elementene som har vært savnet på anlegg i Norge. Erfaringer andre kan ta med seg er at når man skal bygge et slikt anlegg og søke midler, er det viktig å ha en veldig god plan og et økonomisk grunnlag for det du legger frem.

Planer for utvidelse

GRK Arena planlegger en utvidelse i form av et andre byggetrinn. Det innebærer et oppvarmet hovedridehus på 29 x 74 meter, med hele 300 publikumsplasser. Ridehuset skal sette en ny standard for stevne og treningsarenaer i hestesporten. Total kostnad for dette byggetrinnet er estimert til å være på 18 millioner hvor 7,4 millioner foreløpig ligger an til å være egenkapital.

Økonomi og finansiering

Total investering har vært ca. 8 600 000 kroner. Anlegget er finansiert ved:

 • Norges Rytterforbunds ordning "Krafttak for ridebanebunner" - 370 000 kroner
 • "Gaveutdelingen" fra Totens Sparebank - 350 000 kroner
 • Tilskudd fra Gjøvik kommune - 2 140 000 kroner
 • Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune - 900 000 kroner
 • Spillemidler - 2 752 000 kroner
 • Momskompensasjon for byggekostnad - 1 658 000 kroner

Det koster ca. 450 000 kroner å drifte anlegget i året. Dette er kostnader for leie av arealer, stallbokser, banemannskap etc.

Inntektskildene til anlegget er treninger og stevneaktivitet i regi GRK Arena AS. GRK Arena AS er driftsselskapet og er 100 % klubbeid av Gjøvik Rideklubb.

Drift

For å drifte et anlegg som GRK Arena så trenger man kompetanse rundt generell forretningsdrift. Det viktigste for et slikt anlegg er inntektskilder rundt sponsorvirksomhet og samarbeidsavtaler med ulike samarbeidspartnere. Dette fører til større inntekter og muligheter for å differensiere seg litt rundt dette med stevner, cuper etc. Det mest tidkrevende er administrering av alle aktiviteter som skal gjennomføres, og planlegging av disse. 

Nøkkelpunkter

 • Anlegget skiller seg ut ved at det er bygget på et areal hvor allerede Biri Travbane lå. Deres fasiliteter som rideklubben kan benytte under sine aktiviteter, er fasiliteter andre rideklubber ikke har råd til å bygge. Skulle man ha bygget GRK Arena med alle de fasilitetene som nå deles med travmiljøet, ville et slikt anlegg kostet minimum 80 millioner kroner.
 • De som skal bygge idrettsanlegg i dag, må tenke på muligheten for flerbruk.

Referanser/ Les mer

Informasjonen og bildene har godeidrettsanlegg.no fått fra GRK Arena, ved leder. Les mer om anlegget og se flere bilder på deres nettsider eller Facebookside, lenker ligger under snarveier.