Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 25 - 2023

Nyheter fra Norges Skiforbund

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om Plastsmart Ski-VM.

Ski-VM blir plastsmart

Ski-VM 2025 har fått støtte fra Trøndelag fylkeskommune, som skal brukes til å redusere plastbruk under VM-arrangementet. Dette gjelder både en reduksjon av plast brukt, i tillegg til at plasten som blir brukt blir håndtert på en god måte. Målet er at satsningen også skal gi regionale effekter gjennom kunnskapsdeling, slik at andre store og små arrangement lærer og håndterer plastbruken på en mest mulig fornuftig måte.

– Målet er å skape konkrete resultater, som bidrar til at vi når målet om å være tidenes mest bærekraftige ski-VM. For å lykkes, må vi være innovative, jobbe hardt og samarbeide.  Jeg gleder meg veldig til det arbeidet som ligger foran oss. Dette skal vi klare, avslutter Ski-VMs nye leder for bærekraft Ola Rønning.

 

Les hele saken på Trondheim2025.no:

Ski-VM blir plastsmart - Trondheim2025.no (Publisert 05.06.23)