Logo Norges Ishockeyforbund

10 mill kroner til Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund har mottatt 10 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal benyttes til bygging av flere små kunstfrosne isbaner i lokalmiljøene. I den forbindelse har Norges Ishockeyforbund sammen Norconsult utviklet en konseptbeskrivelse for isløkker, kalt "Plug & Skate". De har også lagt ut kriteriene for søknad om tilskudd.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utdrag fra Norges ishockeyforbund sine nettsider:

Den rause gaven som er tildelt vil bli brukt som delfinansiering av løkkene, med tilskudd på inntil 1 mill kroner til hver bane. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. I tillegg til dette kan det søkes om 1 mill kroner i tilskudd fra Spillemidlene / Nærmiljøanleggsmidler via kommunen. Kulturdepartementet har godkjent denne satsen for Plug & Skate-anleggene.

Hvordan søke?

Her finner du informasjon om hvordan søke: Plug & Skate – små kunstfrosne isbaner

Konsept for isløkker

NIHF har sammen med Norconsult utviklet et konsept for kunstfrosne isløkker som de har kalt "Plug & Skate". Her kan du få tips og inspirasjon til hvordan du kan lage isløkker samt en kostnadskalkyle. Konseptbeskrivelsen finner du her: Kostnadskalkyle med innspill til prosess for utredning, beslutning og prosjektering.