Løtenhallen
Løtenhallen

Løtenhallen basishall

Et tilbygg på fleridrettshallen

Etter et grundig forarbeid i Løten Turn, idrettsrådet og kommunen, ble det i 2010 bygget en ny basishall i Løten kommune. Hallen er bygget som et tilbygg på den eksisterende fleridrettshallen på Løten og de bruker felles inngangsparti, toaletter, garderober og parkering. Anlegget er anbefalt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Bakgrunn

Hallen ble bygget ferdig for vel 14 millioner kroner og kommunen fikk 2,5 millioner kroner i spillemidler (pr. 2014 er satsen økt til 4 millioner kroner). I saksutredningen før byggestart påpekte rådmannen at det er viktig å legge forholdene til rette for fysisk fostring, aktiv fritid og trening for alle i kommunen.

Anlegget

Basishallen er 20 x 23 meter, dvs. 460 kvm og har en takhøyde på 7 meter. I hallen har de fått plass til nedfelt grop fylt med løs skumgummi, trampoline, frittståendefelt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget ga plass til en tribune, møterom, lager og kontor for brukere og vaktmester.

Økonomi

Hallen ble bygget ferdig for vel 14 millioner kroner og kommunen fikk 2,5 millioner kroner i spillemidler (pr. 2014 er satsen økt til 4 millioner kroner).

Drift

Løten kommune sørger for drift og vedlikehold av anlegget. Ettersom basishallen er bygget på den eksisterende flerbrukshallen, foreligger det ikke egne tall for basishallens driftskostnader, kun for hele anlegget. I årene 2020, 2021 og 2022 har driftskostnadene i gjennomsnitt beløpt seg til 1 337 000 kr/år. Utgiftsfordelingen har i snitt vært som følger:

  • Lønn (inkl. gulvvask i hovedhall, byggdrifterlønn): 198 000 kr/år
  • Energi: 462 000 kr/år (energikostnaden doblet seg fra 310 000 kr i 2020 til 622 000 i 2022)
  • Drift og vedlikehold (utvendig vedlikehold, reparasjoner, filtre, lysrør osv.): 79 000 kr/år
  • Inventar: 6 000 kr/år
  • Fordelte utgifter (Tøy, kurs, telefon, avgifter osv): 6 000 kr/år
  • Renhold (lønnskostnader og utstyr): 411 000 kr/år
  • Kommunale avgifter: 38 000 kr/år

Ettersom basishallen er bygget på fleridrettshallen, oppnås det besparelser i driften ved å benytte fellesfunksjoner. For eksempel er parkering, hovedinngang, tumleområdet, garderober og dusjer feller for basishallen og fleridrettshallen.