Iglandhallen
Iglandhallen
Iglandhallen

Iglandhallen

Stor basishall

Iglandhallen er en stor basishall som ligger i Grimstad. I hallen har de fått plass til nedfelte groper med både løs skumgummi og heldekkende grop, trampoliner, frittståendefelt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget har også plass til møterom, kafé, lager og kontor for brukere og vaktmester. Hallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Bakgrunn

Grimstad Turn og Idrettsforening hadde drømt om egen hall i 40 år og i 2013 var hallen endelig realisert etter en 17 måneders byggeperiode med over 19000 dugnadstimer!

Hallen ble bygget ferdig for vel 20 millioner kroner og kommunen gikk inn med et engangsbeløp på 3 millioner i tillegg til tomt.  I tillegg til spillemidler, ble hallen også tildelt 3 millioner i programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet.

Anlegget

Basishallen er 44 x 23 meter og har en takhøyde på 7 meter. I hallen har de fått plass til nedfelte groper med både løs skumgummi og heldekkende grop, trampoliner, frittstående felt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget har også plass til møterom, kafé, lager og kontor for brukere og vaktmester.

Økonomi

Hallen ble bygget ferdig for vel 20 millioner kroner og kommunen gikk inn med et engangsbeløp på 3 millioner i tillegg til tomt. I tillegg til spillemidler, ble hallen også tildelt 3 millioner i programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet.