Iglandhallen

Iglandhallen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Iglandhallen er en stor basishall som ligger i Grimstad. I hallen har de fått plass til nedfelte groper med både løs skumgummi og heldekkende grop, trampoliner, frittståendefelt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget har også plass til møterom, kafé, lager og kontor for brukere og vaktmester.

Eier: Grimstad Turn og Idrettsforening
Drifter: Grimstad Turn og Idrettsforening
Anleggstype: Stor basishall
Areal: 1012 m2
Kommune: Grimstad
Byggekostnad: 20,4 millioner kroner
År: 2013

Hjemmeside:
Grimstad Turn og Idrettsforening

Bakgrunn

Grimstad Turn og Idrettsforening hadde drømt om egen hall i 40 år og i 2013 var hallen endelig realisert etter en 17 måneders byggeperiode med over 19000 dugnadstimer!

Hallen ble bygget ferdig for vel 20 millioner kroner og kommunen gikk inn med et engangsbeløp på 3 millioner i tillegg til tomt.  I tillegg til spillemidler, ble hallen også tildelt 3 millioner i programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet.

Anlegget

Basishallen er 44 x 23 m og har en takhøyde på 7 m. I hallen har de fått plass til nedfelet groper med både løs skumgummi og heldekkende grop, trampoliner, frittståendefelt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget har også plass til møterom, kafé, lager og kontor for brukere og vaktmester.

Økonomi

Hallen ble bygget ferdig for vel 20 millioner kroner og kommunen gikk inn med et engangsbeløp på 3 millioner i tillegg til tomt. I tillegg til spillemidler, ble hallen også tildelt 3 millioner i programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet.

Tegninger av hallen

Se tegninger utarbeidet av arkitekt KSH Consult her

Annen informasjon

23 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fjogstad-Hus Turnarena. Foto: Kristin Austigard

Fjogstad-Hus TurnArena

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør...

Innholdstype: Verktøy

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempeltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*25 m, 30*25 m og 45*25 m. Med arealfordeling er det...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Temaside

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Veiledere
Idrettens basisball: Planlegging, bygging og drift

Idrettens Basishall: Planlegging, bygging og drift

Veilederen er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Kulturdepartementet i 2017. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen,...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Sider