Fusa ridehall
Fusa ridehall
Fusa ridehall

Fusa Ridehall

Samdrift og flerbruk

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan binde bygda sammen. Flerbruk er et nøkkelord. Her deler Fusa Hestesportlag hus med Strandvik Skytterlag. Fusa Ridehall er anbefalt av Norges Rytterforbund.

Bakgrunn

Hesteeiere tok initiativ og stiftet klubben Fusa Hestesportlag i februar 2003. Dermed ble det behov for en ridebane og et klubbhus. Dette for å ha et sted å samles og ha det sosialt, i tillegg til å kunne holde kurs.

Prosessen

Et lokalsamfunn som drar i samme retning

Utfordringer som prosjektgruppen fikk var å få informert lokalbefolkningen om at dette var godt for bygda. De dannet et A/S hvor Hestesportlaget har aksjemajoriteten. Resten av aksjene ble lagt ut for salg. Her ble bygdefolk engasjert, noe som resulterte i at de fikk et eierskap til hallen som aksjeeiere. En jurist ble involvert for å lage et prospekt som det var kvalitet over. Prospektet ble presentert på et felles bygdemøte. På møtet var blant annet formann i Bondelaget og leder av Horda Hest invitert til å holde foredrag om hest i næring og hest i bynære strøk. Det ble god anledning for folk i salen til å stille spørsmål, og generelt en nyttig erfaring. De hadde også et møte med grunneierne i bygda for å få laget rideveiavtaler. Utfordringene var å få all informasjon ut til klubbens medlemmer til enhver tid.

Åpenhet og samarbeid

Prosessen var arbeidsom, men også god, da man gjennomførte prosjektet i fellesskap. Viktigheten av gode rideveier/stier rundt og ved anlegget er viktigere enn prosjektgruppen så i starten. Det er også viktig å ha et godt naboforhold med rikelig informasjonsdeling og åpenhet rundt prosessen.

Anlegget

Hestesportlag og skytterlag under samme tak

Fusa Ridehall ligger i Strandvik Fusa Kommune, Hordaland. Anlegget inneholder en utebane på 30x70 m (tidligere 20x40 m), en ridehall med bane på 20x60 m, i tillegg til varmestue og 10 gjestebokser. Andre etasje er utleid og brukes som 15 m skytebane. Brukere av anlegget er Fusa Hestesportlag og Strandvik Skytterlag.

Unikt landlig anlegg

Byggetid var fra stifting av A/S i 2007 til ferdigstillelse i 2010. Et godt samarbeid med de lokale entreprenørene har bidratt til gode og smarte løsninger. Anlegget er utformet med en hall som ligger tett ved en utebane med ridestier mellom. Det er lagt vekt på at anlegget ligger fint i terrenget og oppleves som ryddig. Området er beplantet i samarbeid med nærmeste naboer. Anlegget som helhet skiller seg ut fordi det ligger desentralisert, har trekonstruksjon og er stilfullt.

En effekt av den landlige plasseringen er et sterkere sosialt samvær om kveldene da folk ikke reiser hjem etter endt dag med kurs eller stevne. Det kan være mer utfordrende i de mer sentrale anleggene og klubbene i og rundt Bergen.

Tekniske løsninger

 • Trehall med isolert tak/himling
 • Diffusjonssperre i vegger klar for å kunne isolere
 • Vanningsanlegg i taket og filtbunn
 • Lysplater i mønet og dekorasjonslamper over tribune
 • Skytebanen er fullstendig lydisolert, dette fungerer strålende
 • Skytebanen er 15 m og er såpass godt isolert at det kan drives dressurtrening samtidig som de skyter
 • Heis opp til 2. etg. i tillegg til trapp
   

Flerbruk

Hallen blir altså brukt av rideklubben, skytterlaget og av lokale lag til møtevirksomhet. Det holdes også hundetreninger og utleielokalet leies ut til konfirmasjoner og bursdagsfeiringer mm. 

Økonomi

Byggeskostnad er 4,5 mill. kr inkl. moms. Dette ble fordelt slik:

 • Spillemidler: 1,5 mill. kr
 • Kommune: 1,5 mill. kr
 • Egenkapital: 0,3 mill. kr
 • Dugnad/ gaver/ rabatter: 0,34 mill. kr
 • Sponsorer: 0,8 mill. kr
   

Da klubben skulle utvide utebanen fra 20x40 m til 30x70 m, fikk klubben et rentefritt lån på 300 000 kr. Hallen ble bygget på dugnad. Etter at lånet var nedbetalt, går nå alle leieinntekter direkte til klubben.

Drift

Det kreves handlekraftige personer med evner til å god oversikt, økonomisk teft og kreativitet. Rideklubben og skytterlaget har en felles fordelingsnøkkel når det gjelder dugnad på bygget. De årlige driftskostnadene ligger på rundt 300 000 kr.

Nøkkelpunkter

​Samdrift

Det har blitt jobbet med å få til samdrift med lokale lag. Strandvik skytterlag leier 2. etasje over varmestuen og har etablert 15 m skytebane. Dette fungerer godt. Varmestuen fungerer som et møterom for lokale klubber, konfirmasjoner og bursdagsfeiringer. Grunnet at skytterlaget krever et eget oppholdsrom for å få sin bane godkjent, fikk de spillemidler til varmestuen. Dette ble en god løsning for alle parter. Det ble også bygget ti gjestebokser i tilknytning til hallen, som har vist seg å være en suksess for kurs og stevner.

​Fordelen med A/S

For Fusa Ridehall har det vært lurt å opprette et A/S på flere måter. Vedrørende utleie er det lettere å ha et A/S-styre som er en mer distansert og nyansert aktør, enn et klubbstyre kan være. Ved eventuelle konflikter kan A/S-styret gå inn å delta, megle og rettlede et klubbstyre.