Fusa Ridehall

Fusa Ridehall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Bakgrunn

Eier: Fusa Ridehall A/S
Drifter: Fusa Hestesportlag
Anleggstype: Ridehall
Areal: Ca. 6 mål
Kommune: Fusa
Byggekostnad: 4,5 millioner kroner
Driftskostnad: 319 000 kroner
År: 2012

Hjemmeside Fusa Hestesportlag

Noen hesteeiere tok initiativ og stiftet klubb februar 2003. Dermed ble det er behov for en ridebane og klubbhus. Et sted å samles og ha det sosialt i tillegg til å kunne holde kurs.

Anlegget

Fusa Ridehall ligger i Strandvik Fusa Kommune, Hordaland. Anlegget inneholder utebane (tidligere 40X20m.), og i 2016 ble det anlagt en utebane 30X70m, en ridehall med bane 20X60 pluss varmestue og 10 gjestebokser. 2 etg utleid til skytebane.15m.

Brukere av anlegget er: Fusa Hestesportlag og Strandvik Skytterlag.

Anlegget er utformet med en hall som ligger tett ved en utebane med ridestier mellom. Det er lagt vekt på at anlegget ligger fint i terrenget og oppleves som ryddig. Området er beplantet i samarbeid med nærmeste naboer.

Tekniske løsninger:

 • Trehall med isolert tak/himling
 • Diffusjonssperre i vegger klar for å kunne isolere
 • Vanningsanlegg i taket og filtbunn
 • Lysplater i mønet og dekorasjonslamper over tribune
 • Skytebanen er fullstendig lydisolert, dette fungerer strålende
 • Skytebanen er 15 m og er såpass godt isolert at det kan drives dressurtrening samtidig som de skyter
 • Heis opp til 2 etg. i tillegg til trapp

Hallen blir altså brukt av rideklubben, skytterlaget og av lokale lag til møtevirksomhet. Det holdes også hundetreninger og utleielokalet leies ut til konfirmasjoner m.m.

Byggetid var fra stifting av A/S i 2007 til ferdigstillelse i 2010.

Anlegget skiller seg ut fordi det ligger desentralisert, har trekonstruksjon og er stilfullt.

Et godt samarbeid med de lokale entreprenørene har bidratt til gode og smarte løsninger.

Økonomi

Byggeskostnad er 4,5 mill inklusiv moms. Dette ble fordelt slik:

 • Spillemidler kr. 1,5 mill.
 • Kommune   kr. 1,5 mill.
 • Egenkapital kr. 0,3 mill.
 • Dugnad/ gaver/ rabatter kr. 0,34 mill.
 • Sponsorer kr. 0,8 mill.

Da klubben skulle utvide utebanen fra 20x40m til 30x70 m, fikk klubben et rentefritt lån på 300 000 kr. Hallen ble bygget på dugnad. Etter at lånet var nedbetalt, går nå alle leieinntekter direkte til klubben.

Drift

Det kreves handlekraftige personer med evner til å god oversikt, økonomisk teft og kreativitet. Rideklubben og skytterlaget har en felles fordelingsnøkkel når det gjelder dugnad på bygget. De årlige driftskostnadene ligger på rundt 300 000 kr.

Eget punkt

​Utfordringer

Utfordringer som prosjektgruppen fikk var å få informert lokalbefolkningen om at dette var godt for bygda. De dannet et A/S hvor Hestesportlaget har aksjemajoriteten. Resten av aksjene ble lagt ut for salg. Her ble bygdefolk engasjert, noe som resulterte i at de fikk et eierskap til hallen som aksjeeiere. En jurist ble involvert for å lage et prospekt som det var kvalitet over. Prospektet ble presentert på et felles bygdemøte. På møtet var blant annet formann i Bondelaget og leder av Horda Hest invitert til å holde foredrag om hest i næring og hest i bynære strøk. Det ble god anledning for folk i salen til å stille spørsmål, og generelt en nyttig erfaring. De hadde også et møte med grunneierne i bygda for å få laget rideveiavtaler. Utfordringene var å få all informasjon ut til klubbens medlemmer til enhver tid.

Prosessen har vært arbeidsom, men opplevdes alikevel god fordi man gjennomførte prosjektet sammen. Viktigheten av gode rideveier/stier rundt og ved anlegget er viktigere enn prosjektgruppen så i starten. Det er også viktig å ha et godt naboforhold med rikelig informasjonsdeling og åpenhet rundt prosessen.

​Samdrift

Det har blitt jobbet med å få til samdrift med lokale lag. Strandvik skytterlag leier 2 etg .over varmestuen og har 15m skytebane. Dette fungerer helt fint. Varmestuen fungerer som et møterom for lokale klubber, konfirmasjoner og bursdagsfeiringer. Pga. at skytterlaget krever et eget oppholdsrom for å få sin bane godkjent, fikk de spillemidler til varmestuen. Dette ble en vinn-vinn-løsning. Det ble også bygget ti gjestebokser i tilknytning til hallen, som har vist seg å være en suksess for kurs og stevner. Anlegget ligger ute på landet og fordelen med det er at det blir sosialt samvær om kveldene fordi folk ikke reiser hjem etter endt dag med kurs eller stevne. Det kan nok være mer utfordrende i de mer sentrale anleggene og klubbene rundt Bergen.

​Fordelen med A/S

For Fusa Ridehall har det vært lurt å opprette et A/S på flere måter. Vedrørende utleie er det lettere å ha et A/S-styre som er en mer distansert og nyansert aktør, enn et klubbstyre kan være. Ved eventuelle konflikter kan A/S-styret gå inn å delta, megle og rettlede et klubbstyre.

Tegninger av ridehallen

Se tegninger utarbeidet av Leigland Bygg her

 

Annen informasjon

13 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 9 - 2020

Visste du at en hest regnes som et kjøretøy i trafikken? Norges Rytterforbund skriver på sine nettsider om "Hest i trafikken", en nettside der ryttere/kusker, sjåfører og myke trafikanter...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Askim Rideklubb

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad....

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Oversikt over Haugaland Hestesport Arena. Foto: Haugaland Hestesport Arena AS

Haugaland Hestesport Arena - et unikt samarbeid

Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb), fire positive kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn), Rogaland...

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Temaside

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Ridunderlag - en guide

Rideunderlag - en guide

Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag, og er anbefalt lesning fra Norges Rytterforbund.

Sider