Bryne Tennisklubb

Bryne Tennisklubb

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Bryne tennisklubb er et eksempel på hvor langt man kan komme med pågangsmot og dugnadsånd. Da boblehallen kollapset i desember 2012 stod de uten tak over hodet. Mindre enn 1 ½ år senere hadde de bygget fast hall over banene i stedet.

Eier: Bryne Tennisklubb
Drifter: Bryne Tennisklubb
Anleggstype: Tennishall
Areal: To spilleflater, ca. 1300 m2
Kommune: Bryne
Byggekostnad: 3,35 millioner kroner
Driftskostnad
År: 2014

Hjemmeside Bryne Tennisklubb

Bakgrunn

Det var en snøtung desemberdag i 2012 at boblehallen på Bryne sa takk og farvel. På det tidspunktet hadde den tjent medlemmene i Bryne Tennisklubb siden 1986. Medlemmene sa det samme, og flyktet til andre aktiviteter. Tilbake sto det bare 13, forteller Anders Salte, leder i klubben.

Men alt endret seg da klubben fikk ny hall i 2014, og nå er det fullt tennisliv på Bryne igjen, drevet frem av en initiativrik klubb med fornøyde medlemmer. For gledelig nok, har de tidligere medlemmene kommet tilbake – og sammen med nyrekruttering nærmer Bryne Tennisklubb seg nå 150 medlemmer. Klubben har satt seg et ambisiøst mål om å nå 400 medlemmer.

Hele prosjektet ble gjennomført på under 6 måneder fra planleggingen startet. Den nye hallen ble fundamentert på en forsterket ringmur som klubben hadde fra bobla, og består av en stålkonstruksjon med sandwichelementer 15 cm isolasjon i vegg og tak. Leverandør er Stålteknikk AS i Stavanger som også har levert hall til Randaberg Tennisklubb.

Banene ble liggende. Banedekkene var bare noen år gamle, men fikk seg en hard medfart da de lå ubeskyttet etter at boblehallen kollapset. Nå er disse rehabilitert med ny topcoat. Garderober er etablert i klubbhuset ved siden av hallen.

Klubben har etablert en fast dugnadsgjeng. De gjør en fantastisk jobb med oppgavene de utfører. Uten deres innsats hadde kostnadene for hallen vært nærmere 4 millioner kroner. Dessuten bidrar de sterkt til det sosiale miljøet, sier Salte. Han mener at selv små klubber med begrenset økonomi kan lykkes med et hallprosjekt bare man er kreative med sponsing og innkjøp, og har en dugnadsgjeng med stayerevne. 

Oppgradering av klubbhuset

Neste prosjekt ble å oppgradere klubbhuset, samtidig som de innredet en klinikk for klubbens nyansatte trener og fysioterapeut i kjelleren. På den måten er treneren i eller ved anlegget store deler av dagen. Det gjør det enklere å følge opp spillere, ha tennisskoler i skoletiden og gi bedriftstilbud.

Hallen er levert av Stålteknikk AS i Stavanger som også har levert hall til Randaberg TK. Hallen er en stålkonstruksjon med sandwichelementer 15 cm isolasjon i vegg og tak. Den varmes opp av to varmepumper 18 kw. To vifter i taket gir luftsirkulasjon. Belysning fra DEFA lighting – 500 lux. Adgangskontroll: Møller Undall Door key administration. Booking: SuperSaaS

Økonomi

Totalkostnader: ca. 3 mill. NOK eks mva. Selve hallkonstruksjonen kostet ca. 2,1 mill. NOK eks mva. Resten av kostnadene er oppgradering av dekke, lys, elektriker etc.

Finansiering: Klubben hadde noen hundre tusen i egenkapital og sammen med en gave på 100.000 kroner fra Time Sparebank var grunnkapitalen på plass. Resten er finansiert med banklån. Hallen er spillemiddelgodkjent og dermed også berettiget til mva-kompensasjon, så banklånet vil bli redusert når momsrefusjon, spillemidler og kommunale bidrag kommer på plass.

Arena for aktivitet

I forkant av sommerferien arrangerte klubben tennisskole for nybegynnere. Det ble mottatt med åpne armer av både barn og foreldre. Barn og ungdom fra fem til 18 år fikk være med på tennis og mye annet.

Spesielt for de yngste barna er aktivitetene basert på lek der man også reiser ut av anlegget. Det er en slags fritidsordning, bare med fokus på tennis. Det er ingen tvil om at tennisklubben har fått et nytt liv med hallen som sitt samlingspunkt. Til våren skal klubben anlegge 4 nye utebaner som de finansierer selv. Tomt leier de av kommunen på åremål.

Men lite hadde nok blitt realisert uten et dyktig styre som jobber etter en plan – viser entusiasme og har en stor fremdriftsevne.

 

 

Annen informasjon

14 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Ole Harald Dale

Bergen Tennisarena

Bergen Tennisarena (BTA) er et topp moderne kraftsenter for tennis og hallidretter. Anlegget er lokalisert i Bergen på Slettebakken (langs bybanen), nærmere bestemt Vilhelm Bjerknesvei 20, bak...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Helen Sterud

Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Med flott trebaners hall har Nesodden tennisklubb fått et gedigent løft. Med gjennomtenkte løsninger, god planlegging og profesjonell gjennomføring er prosjektet et godt eksempel på at et vellykket...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Aktuelt

Det skjer ting i tennisanleggs-Norge

Høsten 2015 fikk styret i Norges Tennisforbund i oppdrag å blant annet utarbeide konkrete målsettinger for fokusområdet tennisanlegg. I en nyhetssak på deres egne sider presenteres målsettinger og...

Innholdstype: Verktøy

Idékatalog: Fremtidens tennisanlegg

Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden), Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen utarbeidet denne idékatalog, som med hjelp av eksempler fra den virkelige verden gir forslag på hvordan man kan...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Alejandro Villanueva

Oslo Tennisklubb

Oslo Tennisklubb (OTK) var den første av klubbene i Norge som la om tradisjonelle grusbaner til en moderne løsning med syntetisk såle. Klubben gjorde en meget grundig vurdering av ulike banedekker og...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Sider