Ikon tennis

Veileder for tennisanlegg

Du finner her en beskrivelse av mål, tekniske krav og annet som du trenger for å bygge et godt tennisanlegg.

I veilederen finner du informasjon om:

  • Mål/Krav
  • Oppbygging av banen
  • Dekketyper
  • Brukstid/tilgjengelighet
  • Krav til underlag / grunnarbeider
  • Prisbilde