Bilde av to gående på en gangbane ved foten av Galdhøpiggen. Foto: Skjermdump fra KS sin veileder om "Vill natur for alle"

Universell utforming av friluftsareal

To hefter om universell utforming av friluftsareal fra KS

KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, har publisert to spennende hefter om universell utforming av sentrumsnært friluftsliv og kulturminne, samt tilrettelegging av vill natur for alle brukergrupper. Her finnes inspirasjon til dine drømmer og prosjekter!

Universell utforming av friluftslivet, samt tilrettelegging for universell bruk av naturen rundt oss, er en viktig oppgave for å få aktivitet hos alle brukergrupper. Av den grunn har KS laget to publikasjoner som retter seg mot nettopp dette. De to publikasjonene er fulle av inspirasjon og gode råd, og en del av en serie bestående av hele åtte publikasjoner. Under følger to publikasjoner relevante for tilrettelegging av friluftsarealer og idrettsanlegg:

Aktiv i nærmiljøet: Temahefte om universell utforming av sentrumsnært friluftsliv og kulturminne 

Temaheftet bruker gode eksempler fra tilretteleggingstiltak landet rundt, der disse er til inspirasjon for å gjøre noe liknende i ditt nærmiljø. Publikasjonen gir også gode tips om hva som skal til for å oppfylle kravene universell utforming setter, samt veileder deg fra starten av prosjektet til ferdigstillelse. 

Vill natur for alle: Temahefte om universell utforming og friluftsliv

Å tilrette legge for at alle kan nyte Norges ville natur er en krevende oppgave, men likevel finnes flere gode tiltak som har klart nettopp dette. Ved Trollstigen har det blant annet blitt bygget en gangbru som legger til rette for at alle kan nyte den spektakulære utsikten, og ved Galdhøpiggen har man laget gangveier ved foten av fjellmassene. På den måten får også de som vanligvis ikke kan nyte vill natur muligheten til nettopp dette. Veilederen gir også god kunnskap om de krevende tingene ved tilrettelegging i naturen.  

Mer info og videoer om arbeidet 

Som en del av arbeidet med publikasjonene, har det også blitt laget en rekke videoer med eksempler fra ulike prosjekter. Videoene er delt av KS på deres YouTube-kanal, og gir god informasjon om fine prosjekter rundt om i landet:

Universell utforming - Skjervsfossen

Universell utforming - Fjøløy fort

Universell utforming - Sandripheia

Universell utforming - Solvik Camping 

 Film om universell utforming - Flokehytta

 

Bestill heftene

Har du lyst på heftene som et gratis, fysisk eksemplar? Send bestillingsinfo til ordre@lupro.no.