Nærmiljøanlegg for golf – et mulighetsstudie

Her finner du en skisse til inspirasjon og utgangspunkt for mindre anlegg for golf i nærmiljøet.

Norges Golfforbund hadde for noen år siden et mulighetsstudie i Trondheim for å vise kommunen hvordan de kunne etablere golf som nærmiljøanlegg på forskjellige sentrale steder i byen. I den anledning ble det laget ulike skisser på hvordan disse aktivitetsbanene kunne utformes. Skissene finner du i dette verktøyet - til inspirasjon og utgangspunkt for hvordan du kan skape mindre anlegg for golf i ditt nærmiljø.