Idékatalog for nærmiljøanlegg

Katalogen er utviklet av Lokale og Anlægsfonden og handler om nærmiljøanlegg. Hensikten med katalogen er å beskrive og illustrere hvordan man med noen enkle prinsipper kan sette sammen et velfungerende nærmiljøanlegg.

Sammendrag

Katalogen inneholder en grundig analyse av ulike ballspill, lek og idrett uten ball og sosialt opphold. Deretter presenteres metoden som bygger på at næraktivitetsanlegg er bygget opp av en rekke forskjellige komponenter som sammen skaper utallige spille-, idrett- og oppholdsmuligheter. Komponentene deles opp i tre kategorier: flater, kantkomponenter og møbleringskomponenter. Disse komponentene legger grunnlaget for et sammensetningsdiagram etterfulgt av eksempler på anlegg av ulik størrelse. 

Hele katalogen er tilgjengelig for nedlastning via LOA-fondens nettside