Forside veileder flerbrukshaller

Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge

Veileder fra Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund

Norges Håndballforbund har i samarbeid med Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund laget dette dokumentet utgitt i 2016. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel til alle som har planer om å bygge en idrettshall, og skal sikre at bygget blir optimalt for dem det bygges for: Først og fremst utøverne. Deretter tilskuerne.

Veilederen tar opp mange temaer, som f.eks.

  • Prosessen (reguleringsplaner, tomt, kommunens prosess mv.)
  • Byggeprosjektet og entrepriseform
  • Krav til gulv, lyd, lys, adkomst mv.
  • Sjekkliste for ulike stadier i prosessen