Bygg din egen isbane

Ingen ishall i nærheten? Bygg din egen naturisbane tilpasset egnet areal og størrelse.

Den moderne naturisbanen

I hockeylandet Canada er det vanlig med en egen naturisbane i bakgården eller nærmiljøet, og eksempler på tilsvarende finnes også i Sverige ifølge fagbladet Fritid & Park i Sverige (nr. 2 feb-mars 2018).

For å kunne lage en naturisbane må man på en omstendig og nøyaktig måte trampe ned snøen for lage et best mulig underlag for isen, samt sørge for at man har tilstrekkelig tilgang på vann. Dette kan være en tidkrevende metode som fortrinnsvis ble benyttet før i tiden. Et alternativ til dette er ferdige pakkeløsninger i ulike størrelser og utførelser som man kan få kjøpt. Disse skal være enkle å montere/demontere, og kunne utføres uten spesialkunnskap. Pakken består av et vant og en tynn forsterket plastduk som legges i bunn og festes på vantet. Deretter tilføres mye vann, som skal bunnfryse.

Naturisbanens premisser

Islegging av en naturisbane forutsetter kuldegrader over en viss periode, og avhengig av temperaturen må mengde vann tilpasses og eventuelt påføres lagvis. Hvor lang tid det tar før den kan benyttes er selvfølgelig avhengig av klima- og værforhold, som lufttemperatur, luftfuktighet, vind, om det er tele i bakken samt mengde vann. Det er viktig å ha et noenlunde jevnt underlag uten kvist og stein som kan forårsake hull i duken, og det anbefales å ha minst 10 centimeter tykkelse på det tynneste stedet. Størrelsen på isbanen kan variere ut fra tilgjengelig areal, eller estimert behov og antall som skal bruke anlegget. Svenske leverandører bruker gjerne ishockey-rinkenes proporsjoner hvor lengden er bredden ganger to, typisk 6 meter x 12 meter. Driftsmessig må snø og isrester skrapes bort. Vannkapasitet sammen med det totale isarealet som skal vedlikeholdes, kan være verdt å se til før man bestemmer seg for hvor stor naturisbane man vil bygge.

Gjengitt med tillatelse fra Fritid & Park i Sverige