Logo Miljødirektoratet

Vurdering av mulige tiltak for å redusere spredning av gummigranulater fra kunstgressbaner

Rapport fra Miljødirektoratet 2018

Miljødirektoratet har som svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet mulighetene for å erstatte gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer.

De har også vurdert om dagens praksis fordrift og vedlikehold av kunstgressbaner bør endres for å minimere uønsket spredning av innfyllingsmasser fra kunstgressbaner.

Vedleggene som brevet henviser til, finner du her:

PlanMiljø: Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner

Rambøll: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner