Logo Rambøll

Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner

Rapport fra Rambøll 2017

Denne rapporten har kartlagt dagens situasjon for drift og vedlikehold av kunstgressbaner.

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere om det var behov for å forskriftsregulere opprettelse og drift av kunstgressbaner for å redusere mengde granulat som havner i naturen. Som vurderingsgrunnlag hadde Miljødirektoratet behov for en kartlegging av dagens praksis for drift og vedlikehold av kunstgressbaner som benytter gummigranulat. Kartleggingen er gjennomført av Rambøll.