Logo PlanMiljø

Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner

Rapport fra PlanMiljø 2017

Du finner her en rapport fra danske PlanMiljø som presenterer alternative materialer og løsninger for kunstgress med gummigranulat. Rapporten var bestilt av Miljødirektoratet i Norge.

Sammendrag fra rapporten

Kunstgress med granuat laget av bildekk utgjør en betydelig kilde til mikroplast i Norge. Med dette prosjektet ønsker Miljødirektoratet å identifisere og vurdere egenskapene til alternative fyllmaterialer til kunstgress. Denne rapporten gir en oversikt over alternative fyllmaterialer som helt eller delvis kan erstatte dekkgranulatene som fyllmateriale i kunstgress, basert på en gjennomgang av mer enn 50 referanser og mer enn 25 intervjuer.

Kunstgressbaner består av en syntetisk ”gressmatte” som er tilsatt små gummigranulater for å få gresset til å stå oppreist, samt gi demping og grep. Miljødirektoratet anslår at 10 % av gummigranulatene havner utenfor banen hvert år grunnet snørydding, rengjøring og via sko og klær, hvilket gir et samlet utslipp på ca 1,500 tonn gummigratulat per år i form av mikroplast.

Alternativene, deres ytelse som fyllmateriale og hvilken helse og miljøinnvirkning de har er ennå ikke tilstrekkelig studert, dokumentert eller bevist. Rapporten presenterer funn fra en omfattende litteraturstudie og konsultasjoner med en rekke interessenter, blant annet internasjonale leverandører av kunstgress og materialeorienterte forskningsinstitusjoner.

Følgende alternative fyllmaterialer har blitt undersøkt igjennom litteraturstudier og undersøkelser:

  • SBR-gummi
  • Krysset SBR-gummi
  • Termoplastiske Elastomerer, TPE
  • Etylenpropylendienmonomer EPDM
  • Sand/silika
  • Organiske materialer – kork, sukkerrør
  • Andre, mindre relevante materialer – resirkulerte joggesko og zeolitt
     

SBR gummigranulat er det fyllmaterialet som er det produktet som er mest homogent, da det er visse standarder for produktet og det kontrolleres jevnlig og undersøkes gjennom uavhengige studier.

Det er store forskjeller mellom de alternative produktene også innenfor samme produktkategori: ”EPDM”, ”TPE” og ”organisk fyllmateriale” er generiske vilkår som omfatter en rekke produkttyper med store variasjoner, avhengig av produsenten, når det gjelder fyllstoff og substans – og med forskjellige egenskaper i brukbarhet, tilgjengelighet, helseaspekter og miljøpåvirkning. Hvert av de alternative fyllmaterialene for kunstgress har fordeler og ulemper sammenlignet med det tradisjonelle gummigranulatfyll.

Det er ikke mulig å identifisere alternative fyllmaterialer som er betydelig bedre enn gummigranulat basert på foreliggende studie, når man kombinerer nøkkelegenskapene: brukbarhet, helse og miljøpåvirkning, pris, driftskostnader, vedlikeholdskrav og estetikk.

Uavhengig av type fyllmateriale er det åpenbart at vedlikeholdsprosedyrene har særlig stor betydning for fjerning av fyllmateriale fra feltet, herved for potensiell dannelse av mikroplast. En pågående studie (2017) finansiert av miljøstyrelsen har til hensikt å identifisere de beste vedlikeholdsprosedyrene. Andre faktorer har også betydning for miljøpåvirkningen av kunstgressbaner, men i mindre grad, inkludert typen støt dempere (som reduserer den nødvendige mengde fyllmateriale), den faktiske anvendelse og avfallsmulighetene.