Logo Bergen kommune

Preliminær undersøkelse av mikroplast og gummigranulat ved kunstgressbaner

Rapport fra 2018

Denne rapporten er utarbeidet av NORCE for Bergen kommune, og presenterer en pilotundersøkelse for å undersøke hvor mye mikroplast og gummigranulat som sprer seg fra et idrettsanlegg med kunstgressbaner. Resultatene fra arbeidet vil benyttes for et større prosjekt med Bergen kommune.

Etter forespørsel fra Bergen kommune har NORCE Norwegian Research Centre (Tidligere Uni Research) utført en pilotundersøkelse for å sondere forekomsten av mikroplast og gummigranulat i miljøet ved et idrettsanlegg med kunstgressbaner. Undersøkelsen hadde som målsetning å undersøke mikroplastpartikler og gummigranulat fra et lite antall prøver i relevante områder ved et anlegg.

Kunnskapen og metodene som fremkommer vil benyttes til å utføre en grundigere undersøkelse med flere prøvestasjoner og replikater for en grundigere kartlegging i prosjekt "Urban Mikroplast" med Bergen Kommune gjennom Regionalt Forskningsfond Vest.