Tvergas logo

Frivillig? Hjelp Tverga med å innhente erfaringer!

Ta Tvergaundersøkelsen 2024

Tverga veileder kommuner og frivillige i utviklingen av møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Nå vil de innhente erfaringer fra frivillige, bygge nettverk og lære av deg.

Om Tverga 

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. De har det du trenger for å utvikle gode anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet: både kunnskap, nettverk, verktøy og erfaringer. 

For å kunne utføre sitt oppdrag best mulig, vil Tverga nå ha innspill fra frivilligheten. Ønsker du å skape mer aktivitet i ditt nærmiljø? Drømmer du om en skatepark, oppgradering av skolegården, sykkelstier eller en trimpark? Da er dine erfaringer og betrakninger av interesse for Tverga. Hjelp dem med å hjelpe deg, ved å svare på Tvergaundersøkelsen for frivillige 2024

Les mer og ta undersøkelsen

Tvergas informasjon om undersøkelsen finner du på Tvergaundersøkelsen for frivillige på Tvergas hjemmeside

Der finner du også selve undersøkelsen. Klikk deg inn og bidra!