Viken idrettskrets logo

Støtte til oppgradering av belysning for utendørs idrettsanlegg

Nyhet fra Viken idrettskrets

Har du et eldre utendørs idrettsanlegg med belysning som kunne trengt en oppgradering? Nå åpner Telemark og Vestfold, Viken og Innlandet idrettskretser opp for muligheten til å søke midler om oppgradering til ledbelysning med styringssystem. Dette skal bidra til mer energieffektive idrettsanlegg.

Hva er støtteordningen "Grønt lys for idretten"?

"Grønt lys for idretten" er en støtteordning som har som formål å senke energiforbruket i idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Gjennom støtteordninga "Grønt lys" deler Sparebankstiftelsen DNB ut midler til oppgradering av idrettsanlegg. "Grønt lys" retter seg mot utendørs idrettsanlegg som har behov for å skifte til LED-lys og skal i all hovedsak gå til nye lysarmaturer, styringssystem og selve installasjonsjobben. Dersom du er i tvil om anlegget ditt er i målgruppen oppfordres det til å ta kontakt med din idrettskrets.

Hvem kan søke?

Alle som er spillemiddelberettiget kan søke.

Hvordan søke?

Søker må forberede en spillemiddelsøknad. Skjema for spillemiddelsøknad finner du på anleggsregistreret.no

Søknadsskjema for "Grønt lys for idretten", samt ytterligere informasjon om støtteordningen er tilgjengelig på Viken idrettskrets sine nettsider: Grønt lys for idretten (idrettsforbundet.no).