Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

Økt tilskudd til kunstgressflater uten plastholdig løst fyllmateriale

Endring i årets bestemmelser for spillemidler

Det er et økende krav til å velge bærekraftige løsninger ved investeringer finansiert med offentlige midler, hvilket gjenspeiler seg i de nye endringene ved spillemiddelbestemmelsene.

Endringer for kunstgressbaner

I Norge er det en viktig endring ved Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (for tildelinger i 2023). Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg viser en differensiert tilskuddsmodell for kunstgressflater, hvor det ses at kunstgress uten plastholdig ifyll har en høyere tilskuddsramme enn tradisjonelle systemer med plastholdig ifyll. På det meste er det kr 500 000 som skiller maksimalt tilskudd for fotballbane kunstgress (nye baner) sammenlignet med fotballbane kunstgress uten plastholdig ifyll (nye baner). 

Det understrekes at det fra 1.juli 2021 gjelder "Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)". Se nytt kapittel 23A i forurensningsforskriften (lovdata.no).

Erfaring fra prosjektet KG2021

For kunstgressflater er dette kjent praksis fra Tyskland, der flertallet av delstatene ikke lenger gir tilskudd til kunstgressflater med plastholdig løst fyllmateriale. Dette vedtaket er fulgt opp også fra banker som gir lån til slike prosjekter.

Erfaringer gjort av prosjektet KG2021 er at det er flere banker i Norge som har valgt å ikke tilby finansiering til kunstgressflater med plastholdig ifyll. Det er også kjent at flere fylkeskommuner har saksbehandlingsrutiner basert på bærekraftsmål som ikke vil gi prioritet til systemer som inneholder syntetisk ifyll.

Dersom kunstgressflatens levetid legges til grunn er det gjennom KG2021 vist at systemer uten plastholdig løst fyllmateriale vil ha lavere totalkostnad.

Ta kontakt med prosjektet KG2021 for mer informasjon.