Logo DNT og FL

Meld deg på den nasjonale Stikonferansen 2023!

28. og 29. mars i Tromsø

Lyst til å lære mer om friluftsliv og da særlig stier? Meld deg på STI-konferansen da vel! På konferansen vil det være innlegg fra en rekke fagkyndige personer. Konferansen er arrangert av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund og finner sted på Scandic i Tromsø.

"Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal for femte gang arrangere den nasjonale STI-konferansen 28.- 29. mars 2023 i Tromsø. Konferansen er sentral i vår fellessatsing på stien og en viktig oppfølging av arbeidet med et nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i kommunene i samsvar Friluftslivsmeldinga og Handlingsplanen for friluftsliv."

Hva skjer på konferansen?

Målene for konferansen er:

  • Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
  • Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
  • Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
  • Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
  • Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene

Målgruppe

  • Nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner
  • Turistforeninger, friluftsråd og andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med sti og turruter 
  • Fylkeskommunene og interesserte kommuner
  • Ressurspersoner i arbeidet med sti og turruter 

Lese mer og meld deg på!

Påmeldingsfristen har gått ut, men det er fortsatt mulig å melde seg på mot et tillegg på 500 kroner i påmeldingsavgift.

Du kan lese mer om konferansen og melde deg på hos Merkehåndboka sine nettsider.