Logo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB varsler tilsyn av aktivitetssentre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret for brannsikerheten i lek- og aktivitetssenter. Resultatene fra en rapport, utarbeidet av RISE Fire Research, viser at aktivitetssentre (som lekeland, trampolinhaller, turnhaller mv.) har for lite oppfølging av brannsikkerhet i planleggings- og driftfasen.

"DSB vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre etter Produktkontrolloven", skriver direktoratet på sine nettsider.

Les nyheten og laste ned rapporten på denne siden:

Bekymret for brannsikkerheten i aktivitetssentre - dsb.no