Forside sb magazine 6/2018

Design av inkluderende garderober og omkledningsrom

Artikkel fra sb Magazine

I sb Magazine 6/2018 kan du lese artikkelen "Designing for inclusivity" som tar for seg strategier for å skape universelle garderober og omkledningsrom i idretts- og rekreasjonsbygg. Artikkelen fokuserer på et bestemt aspekt av forandringene gjennom tidene: Fra det tradisjonelle kjønnsspesifikke og adskilte tilnærmingen, til garderobe for en mer integrert, universell og sosialt inkluderende modell. Du får også fem punkter for en mer inkluderende designstrategi.

Artikkelen "Designing for inclusivity" finner du på side 46-51 her: sb Magazine 6/2018 (International Association for Sports and Leisure Facilities)

Artikkelen baserer seg på en større pågående studie innen universell utforming av offentlige garderober og omkledningsrom i regi HCMA Architecture + Design. Foreløpige resultater fra deres arbeid kan du lese i rapporten: 

Designing for Inclusivity - Strategies for Universal Washrooms and Change Rooms in Community and Recreation Facilities (HCMA open assets) #HCMAopenassets