KG2021 logo

Bli med på sluttkonferansen for Kunstgress 2021!

13. september på Scandic Hell i Stjørdal

I forbindelse med sluttrapporten til prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) arrangeres det 13. september en konferanse hvor prosjektets resultater presenteres.

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt som eies av Viken fylkeskommune (tidligere Akershus og Østfold fylkeskommune), Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Norges fotballforbund, Kulturdepartementet, samt andre aktører som finansierer prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er de store miljøutfordringene knyttet til bruk og drift av kunstgressbaner, og prosjektet har blant annet som mål å redusere spredningen av mikroplast, redusere materialstrømmen, redusere avrenning av tungmetaller og å øke gjenbruken. 

Mer informasjon om prosjektet finner du på KG2021 sin hjemmeside

Hvor og når?

Konferansen presenterer sluttrapporten fra KG2021-prosjektet, med fokus på prosjektets funn. Selve konferansen vil avholdes 13. september, kl 09:30-14:00 på Scandic Hell, rett ved Værnes flyplass.

Streames på godeidrettsanlegg.no

Har du ikke mulighet til å møte på konferansen fysisk? Da er det mulig å følge konferansen her på godeidrettsanlegg.no. Artikkel med stream vil publiseres i forkant av konferansen. Her vil det også være mulighet til å sende inn spørsmål.

Se også konferansens invitasjon: KG2021 Konferanse.

Program

09.30 - 10.00      Oppmøte, registrering, kaffe/te, frukt og kake
10.00 – 10.15    Oppstart og velkommen + oppstart av stream på godeidrettsanlegg.no
10.15 – 11.15   Presentasjon av sluttrapport ved Bjørn Aas, prosjektleder KG2021, tidligere NTNU/SIAT (nå Cowi)
11.15 – 11.45 Norges fotballforbund ved Øyvind Moltubakk
11.45 – 12.15 Mingling med en matbit
12.15 – 13.15 Presentasjon av pilotbanene Teie, Flatås, Egge og Råde
13.15 – 13.30 Nettverk for utvikling av bærekraftige idretts og aktivitetsanlegg ved Olav Torp (NTNU)
13.30 – 14.00     Sofadebatt
14.00 Vel hjem

Påmelding

Påmelding gjøres via konferansens påmeldingsside. Påmeldingsfrist er 6. september kl. 12.00, og konferansen er begrenset til 100 fysiske deltagere. Her er det førstemann til mølla, så ikke sitt på gjerdet dersom du ønsker å delta. 

Dersom du ikke får plass på konferansen, eller ikke har mulighet til å møte på Hell, vil konferansen som nevnt også streames her på godeidrettsanlegg.no.