Logo Badeteknisk messe 2021

Badeteknisk 2021: Messe og konferanse

Sett av datoene 19.-22. oktober!

Badeteknisk har endret datoene for messe og konferanse på grunn av korona. Arrangementet flyttes til høsten, og holdes på nye Scandic Hamar.

Programkomitearbeidet ledes av Bad, Park og Idrett. Har du innspill til temaer, foredrag, forelesere, anlegg eller prosjekter, tar programkomiteen for Badeteknisk 2021 gjerne imot tips, innspill og ønsker via epost badparkogidrett@nih.no eller badeteknisk@badeteknisk.no.

Link til invitasjonen her.