Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 29 - 2023

Nyheter fra Norges Cricketforbund og Norges Skiforbund

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om etablering av nytt nasjonalanlegg og cricketakademi, samt anleggssatsing på alpint i Nord-Norge og på Svalbard.

Nytt nasjonalanlegg og cricketakademi

Norges Cricketforbund har det siste året arbeidet med å realisere et nytt «cricketakademi» og landslagsanlegg. I juli var NCF derfor glade for å meddele at de nå er i mål med forhandlingene, og at det vil etableres et nytt anlegg med dette formålet i Jerikoveien 20 på Lindeberg allerede til høsten.

I arbeidet med å finne riktig sted for anlegget ble det lagt vekt på god utnyttelsesgrad og muligheter for klubbene til å benytte dette til trening av både barn, unge og voksne. Økonomisk sunn og forutsigbar drift har også vært viktig i denne prosessen. NCF vil tilby klubbene fremleie og ulike avtalemuligheter, og ser frem til å invitere alle til et sentralt, innendørs «akademi» for helårsbruk til trening og utvikling av norsk cricket.

Les hele nyhetssaken på Cricketforbundets nettsider (publisert 08.07.23).

Ekeberg 2 er stengt etter festival

Bymiljøetaten i Oslo melder at det er påført skader på Ekeberg 2-anlegget etter festivalen Tons of Rock. Det er usikkerhet rundt når banen vil være klar til bruk. Oppsatte kamper på banen vil flyttes løpende.

Les mer om dette på Cricketforbundets nettsider (publisert 04.07.23).

Alpintanleggssatsing i Nord-Norge og på Svalbard

Norges Skiforbund utrykker i sin anleggsvisjon at gjennom nye anlegg vil de øke rekruttering og aktivitet i skisporten. Med utgangspunkt i dette er det igangsatt anleggsprosjekter for alpint i Svolvær, Bodø, Namsos/Bråten, Tromsø og Svalbard. Ønsker du å lese mer om de ulike anleggsprosjektene, kan du følge lenkene under.

Les mer om anleggene på Svolvær, Bodø og Namsos/Bråten på Skiforbundets nettsider (publisert 11.07.23).

Les om Svalbardprosjektet på Skiforbundets nettsider (publisert 04.07.23).

Les nyhetssaken om planene i Tromsø på Nordlys.no (krever abonnement) (publisert 08.07.23).